5. prosince 2019 –– události –– Ondřej Krynek

Až do 20. ledna je možné v Národním technickém muzeu v Praze navštívit výstavu Sklo Zlín, která představuje aktuální tvorbu na pomezí vilného umění a designu od studentů ateliéru Design skla FMK UTB ve Zlíně. Představeny jsou originální objekty ze skla od devíti mladých tvůrců.

„Ateliér Design skla FMK UTB se věnuje cílenému uměleckému vyjádření na multidisciplinární úrovni. Výstava Sklo Zlín volně navazuje na loňskou výstavu a představuje polohu skla, která se rozprostírá mezi světy volného umění a aktuálního designu,“ uvádí k výstavě Romana Veselá ze zlínské univerzity.

„Neklade důraz na české sklářské řemeslné postupy, ale vzniklé produkty reflektují spolupráci s profesionální sférou i zadání klienta, kterým je například Zlínský filmový festival a realizace ceny Karla Zemana, nebo liturgický set pro kapli v Senici. Užitná výtvarná díla i designová řešení však odrážejí svébytný názor, který je stěžejním bodem procesu tvorby,“ dodává.

Čtěte další články na téma sklovýstava

Foto a zdroj: FMK UTB