19. února 2020 –– události –– Ondřej Krynek

Centrum současného umění DOX nabízí do 25. května výstavu Galegion s podtitulem Utopické město. Prezentuje se na ní výsledek 10 let dlouhého zkoumání a hledání nových metod navrhování urbanismu. Konkrétní výsledky jsou prezentovány na návrzích studentů Fakulty architektury ČVUT v Praze a Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě.

„Ve výstavě Galegion je předkládáno devět projektů utopických měst. Studenti v konkrétních lokalitách – např. centrum Mariánských Lázní, město na kolejích v Drážďanech nebo kráter na Měsíci – zkoumají polyfunkční objekty, které jsou spíše než domy kompaktními městskými čtvrtěmi. Tyto objekty vytváří izolované ostrovy a ovlivňují rozsáhlá území v pozitivním i negativním smyslu. Vznikla tak série prací na téma Dům město zabývajících se problematikou velikosti, kdy se z Domu ve městě stává Město ve městě,“ uvádí kurátoři Leoš Válka a Petr Hájek.

„Výstava prezentuje například město komponované pro měsíční kráter Shackleton, které by mělo sloužit jako základna pro trvalý pobyt člověka na Měsíci, projekt Guggenheimova muzea v Salcburku – podzemního města vytesaného do skalního masivu do hloubky 150 metrů – či projekt umělého ostrova Adriaport u Jadranského pobřeží spojeného s Českou republikou 400 km dlouhým tunelem, který byl vyprojektován v roce 1977 v Pragoprojektu pod vedením prof. Karla Žlábka a který se po intervenci Sovětského svazu neuskutečnil,“ dodávají.

Čtěte další články na téma urbanismusvýstava

Foto a zdroj: DOX