5. prosince 2020 –– události –– Ondřej Krynek

Letošní rok je Rokem Adolfa Loose a slaví se 150. výročí od narození tohoto významného architekta. U této příležitosti připravila Winternitzova vila výstavu Loos Forever. Nejedná se o klasickou výstavu, ale mnohem více je to místo k setkávání s Loosovými myšlenkami, inspiracemi i návrhy. Největším exponátem je však samotná jeho vila.

„Výstava je uzpůsobena tak, že návštěvník prochází domem, nalézá místnosti, ve kterých se vyskytují panely s texty, fotografie, artefakty připomínající život obou architektů i knihy, které se k nim nějakým způsobem vážou. Expozice je pojata tak, aby představila oba architekty i jejich dílo, diváka nepřehltila, ale neobvyklou formou mu zážitek ozvláštnila. Například do křesel je možno si sednout a knihy se smějí bez omezení číst, budete tak moci myšlenky a dílo Adolfa Loose nasát všemi smysly,“ popisuje atmosféru výstavy její kurátor Daniel Verner.

„Součástí výstavy jsou také dvě místnosti s novou stálou expozicí věnovanou samotné Winternitzově vile a rodině mého pradědečka Josefa Winternitze, která ve vile žila, ale pro svůj židovský původ o ni byla později připravena a její osud hluboce poznamenal jak holocaust, tak komunismus,“ dodává David Cysař, ředitel Winternitzovy vily.

Čtěte další články na téma výročíAdolf Loos

Foto a zdroj: Winternitzova vila