21. října 2021 –– události –– Ondřej Krynek

U příležitosti oslav 100 let od narození mezinárodně uznávaného sklářského výtvarníka Stanislava Libenského uspořádalo Uměleckoprůmyslové museum v Praze výstavu Via Lucis. V historické budově muzea najdete tvorbu pro sakrální a veřejné prostory od Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové pro sakrální prostory v Čechách a na Moravě.

„V instalaci výstavy Via Lucis nalezneme jen tři sklářská díla. Ta dvě největší UPM získalo zápůjčkou od sklářské firmy Lasvit (další objekty lze vidět v obou souvisejících sálech výstav Plejády skla 1946 – 2018). Instalace tedy vychází z četných originálních kreseb, které realizoval Stanislav Libenský. Dvě největší, téměř sedm metrů vysoké malby týkající se oken v kapli sv. Václava, muzeum za podpory Ministerstva kultury ČR v roce 2021 získalo do sbírek, další si zapůjčilo laskavostí dědiců z jejich archivu a ze sbírky Muzea města Brna,“ uvádí kurátorka výstavy Sylva Petrová.

„Vizuálně expozice stojí také na nově pořízených autorských digitálních fotografiích Gabriela Urbánka a Ondřeje Kocourka. Fotografie jasně akcentují práci umělců se světlem nejen v rámci modelování samotných vitrailí, ale i to, jak jejich transparence a barva přispěla k definování samotného prostoru, jehož charakter završovaly. Světlo tvoří nejen podstatu symboliky sakrálních prostor, ale odpovídá zároveň speciální metodě práce Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové s taveným sklem,“ dodává.

Čtěte další články na téma výročíStanislav Libenský

Foto: Gabriel Urbánek
Zdroj: Uměleckoprůmyslové museum v Praze