10. ledna 2010 –– umění –– Zuzana Janáková

Výstava představující nejlepší díla švédského sklářství 20. století, připravenou muzeem Smålands Museum-Swedish Glass Museum ve Växjö a Uměleckoprůmyslovým museem v Praze, symbolicky uzavírá rok předsednictví České republiky a Švédska v Radě EU. Výstava nazvaná Skleněný expres, trvající do 28. února 2010 v UPM, rozhodně stojí za zhlédnutí.

Výstava s názvem Skleněný expres-Glass Link Stockholm — Praha vypovídá o vzájemném propojení sklářské tvorby obou zemí ve 20. stol. Švédsko a ČR spojuje dlouhodobá tradice spolupráce a ovlivňování v oblasti tvorby skla 20. století.

Výroba skla má ve Švédsku pětisetletou tradici a technický rozvoj 20. století se promítl i do sklářské výroby. Ve druhé polovině minulého století bylo švédské sklářství ovlivněno nejsilněji sklářstvím českým, a to z důvodu masové emigrace Čechů do Švédska. Ve Švédsku totiž našli nový domov někteří čeští skláři, kteří pak výrazně ovlivnili švédské výtvarníky v řadě skláren.

Zcela samozřejmě se tak výstava věnuje především období zrodu vzájemné spolupráce. Na výstavě se představují jak švédští, tak čeští výtvarníci. Dále díla, která vznikla společnou prácí (například plastika, kterou švédská výtvarnice Eva Lange realizovala ve Studiu Lhotský či Váza podle návrhu Elmé Alexander, vyrobená ve spolupráci se sklárnou Ajeto). Některá díla byla vytvořena přímo pro výstavu, například rytý portrét s podobiznou švédského krále Gustava I. Vasy od Jiřího Harcuby.

Lákadlem výstavy jsou sochy Evy Matějkové a Larse Widenfalka vytvořené ve třech variantách – z taveného skla, žuly a litiny, ale i celoskleněná almara v životní velikosti, evokující svým vzhledem vybavení ledového paláce dědy Mrazíka, veselé postavičky fotbalistů, znázorňující zápas mezi Švédskem a Československem v roce 1931 či figurka Mister G., představující švédského krále Gustava V., hrajícího tenis.

Foto a zdroj: UPM