19. května 2024 –– umění –– Ondřej Krynek

Nizozemský vynálezce, umělec, architekt Daan Roosegaarde, který vede Studio Roosegaarde, představil další pozoruhodný projekt, kterým je Zahrada světlušek plánovaná pro ostrov indonéský Bali. Jednat se bude o první svatyni světlušek na Bali, která je věnována chovu, ochraně a zážitkům spojenými se světluškami. Cílem je ukázat krásu a přínos světlušek nejen pro Bali, ale celý svět.

„Inovativní design Zahrada světlušek umožňuje návštěvníkům pozorovat okouzlující záři světlušek, které jsou v regionu stále vzácnější. Zahrada světlušek má vědecky podložený chovatelský program a vzdělávací aktivity, které mají posílit místní populaci světlušek a zvýšit povědomí o životním prostředí. V kombinaci se speciálně upravenými večery vytváří jedinečný zážitek. Cílem Zahrady světlušek, která odráží místní nostalgii a ekologický étos Daana Roosegaardeho, je navrátit světlušky do ekosystému Bali a představit si budoucnost, kde příroda a lidský pokrok koexistují v harmonii,“ uvádí Studio Roosegaarde.

„Jádrem Zahrady světlušek je chovný program a školka, jejichž cílem je udržet a posílit místní populace ohniváčků a usnadnit probíhající vědecký výzkum. Tento závazek jde nad rámec ochrany, jeho cílem je vzdělávat komunitu a vštěpovat hodnoty ochrany životního prostředí s cílem učinit světlušky součástí indonéského kulturního dědictví. Součástí Zahrady světlušek bude také jedinečný gastronomický zážitek: osamělý stůl pro dva uprostřed přírodního světélkování, který vytvoří klidnou a magickou atmosféru. Tento prvek podtrhuje odhodlání projektu podporovat mírové soužití člověka a přírody a připomíná návštěvníkům neodmyslitelnou hodnotu biologické rozmanitosti,“ dodává Daan Roosegaarde.

Čtěte další články na téma Studio Roosegaardepříroda

Foto a zdroj: Studio Roosegaarde