2. května 2010 –– umění –– Zuzana Dobrovolná

Že projekt Středoevropského fóra Olomouc (SEFO) není umrtvený dokazuje již třetí výstava, která má přiblížit význam a propojení mezi zeměmi srdce Evropy. V pořadí třetí výstava, zaměřená na maďarská díla, která byla získána během posledních dvou let. Díla především geometrické abstrakce můžete vidět od 29. dubna v Muzeu moderního umění Olomouc.

V loňském roce Olomoucké muzeum přiblížilo jak samotnou architektonickou studii SEFO, tak výběr z děl českých autorů. SEFO III. nejsou pouze malby maďarských umělců, ale i knihy, plastiky, konceptuální umění a dva filmy. Jediným kritériem pro vytvoření této kolekce byla kvalita. Dominují konceptuální umění, geometrická abstrakce a poválečná produkce. Velký vliv měla takzvaná Generace IPARTERV, která se začala formovat v 60. letech 20. století.

„Tuto generaci reprezentují křehké sádrové odlitky Györgyho Jovánovicse, konceptuální fotografie Gézy Perneczkého a geometrická abstrakce malířů Imre Baka a Istvána Nádlera. Na ně navazuje osobité propojení konceptuálního umění s geometrickou abstrakcí v díle Dóry Maurer,“ vyjmenovala kurátorka výstavy Šárka Belšíková.

Dóra Maurer je zde jako jediná žena. Původně grafička, která si prošla staré i nové techniky různých uměleckých směrů, se od sedmdesátých let začala věnovat takzvaným Kvazi-obrazům. Ty vznikají na základě náhodného výběru detailu z geometrického systému. Je zde například jeden z prvních maďarských postmodernistů Imre Bak, který zkoumá skladby jasných barevných ploch. Kromě umělců žijících v Budapešti, nebo těch, co odešli po válce do Německa,  můžete vidět zástupce z Pécsi. Sándor Pinczehely používá politické symboly a ty přenáší na jiná místa a do jiných souvislostí. Zajímavou osobností je o László Fehér a jeho dílo schody, které je použito na propagačních materiálech.

Olomoucké muzeum umění slaví i jiné úspěchy. Katalog k výstavě Listování, která proběhla minulý rok v létě, byla vyhlášena jako nejkrásnější kniha roku 2009. Tiskárna T.A.Print a jimi vydaný katalog Růžová zahrádka vyhrál cenu svazu polygrafických podnikatelů, za poctivý vydavatelský přístup.

Foto a zdroj: Muzeum umění Olomouc