2. října 2010 –– umění –– Barbora Heroldová

Newyorská Sundaram Tagore Gallery vystavuje dílo Adi Da Samraje – nevšedního výtvarníka, jehož tvorbu typizuje barevná jasnost základního spektra spolu s tvarovým experimentem a jehož jméno je spjato s žánrovým vymezením transcendetálního realismu. Dílo nedávno zesnulého umělce se v rámci samostatné výstavy představuje v New Yorku poprvé.

Na globální umělecké scéně však není jméno Adiho Da Samraje žádnou novinkou, jeho díla byla k vidění na mnoha místech v USA i Evropě. Mezi nejvýznamnější události lze v této souvislosti zařadit 45. Bienále v Benátkách v roce 2007; současná výstava s mytologicko-estetickým názvem Orpheus and Linead vznikla pod kurátorskou patronací jeho ředitele, významného uměleckého historika a kritika Achilla Bonita Olivy.

Adi da Samraj začínal s výtvarnou tvorbou v šedesátých letech na poli fotografie, postupně se propracovával technickým i tematickým a intenčním posunem k dynamicko-geometrickým abstrakcím, mezi něž patří i 11 děl právě vystavovaného souboru. Název Orpheus and Linead poukazuje na fakt, že se jedná o pokus reintepretovat klasickou řeckou báji, a také upozorňuje na prvky autorem zvané lineady, tedy výrazné linie, které propůjčují strnulým „geomům“ pnutí, pohyb až roztančenost.

Vystudoval filosofii a literaturu, proto Samaraj nebyl pouze výtvarníkem, své abstrakce zasazoval do hlubokého duchovního kontextu. Jeho vizí bylo nabídnout obecenstvu jakousi zážitkovou estetiku, možnost skrze obrazy pocítit onu trancendenci, překročení hranic svého já. Tato neotřelá myšlenková báze, jež už předem navozuje zvědavost a poněkud mystickou atmosféru, je spolu s výtvarně technickou vyspělostí dostatečným důvodem Samrajův umělecký odkaz reflektovat. Výstava je otevřena krátce jen do 9. října.

Foto a zdroj: Adi da SamrajSundaram Tagore Gallery