16. března 2011 –– umění –– Eva Ječmínková

Jak naložit s hračkami, které již dosloužily, a nikdo si s nimi nechce hrát? Alternativní sochař Robert Bratford nemyslí, že je nutné je vyhodit, a vytváří z komixových figurek, stříkacích pistolí, vysloužilých digiher, ale i z kolíčků na prádlo pestré trojrozměrné mozaiky. Jeho recyklované umění dává objektům zašlé slávy zcela nový význam.

Ekologické motto „Reduce, reuse, recycle“ vládne světu a rychlostí světla proniká do všech sfér lidského života. Nejinak je tomu i v sochařství, kde je ve vyřazených věcech a v jejich znovuvyužití pro jiný než primární účel, spatřován značný potenciál. Hlavní inspirací pro tvůrčí činnost Roberta Bratforda se stal pohled do krabice s již nechtěnými autíčky, panenkami a letadly, jenž poházené uvnitř nabízely náhodné kombinace barev a forem. Umělec řídící se mottem, že krásu je možné objevit i na nečekaných místech – třeba i na skládce – byl vznikem nesčetných variací fascinován. Neotálel, využil paralely mezi psychologií a uměním a vytvořil z „odpadních hraček“ sérii instalací v nadživotní velikosti.

Robert Bratford vyrostl na předměstí Londýna a již od útlého věku se toužil stát umělcem. Svou kariéru započal jako malíř, filmový tvůrce a psychoterapeut. Od roku 2004 začíná experimentovat s plastikami, které využívají jako hlavní modelovací materiál umělé komponenty, které by se v brzké době přeměnily na konzumní odpad.

Jeho plastové či plyšové výtvory mluvící sentimentálním i tajemným jazykem přilákaly mezinárodní pozornost. V dnešní době jeho hračkářské umění shromažďují soukromé galerie jako Ripley’s Believe It or Not! na Floridě i uznávaná muzea jako například Mauger Modern Art, Gallery One, Enviedart či thajské La Lanta Gallery.

Velkoformátové sochy propojují jednotlivé součásti kauzálně i zcela nahodile a divákovi poskytují dva pohledy – na celek a na jeho jednotlivé složky. Kolekce psů zahrnuje věrohodného westíka z kolíčků očekávajícího páníčkův povel, knírače sestaveného z kartáčů na vlasy, děsivého buldoka pospojovaného ze součástek stavebnic či pudla z drátěnky.

Na andělech života a smrti nebo bojovnících je po bližším zkoumání možné rozpoznat notoricky známé seriálové hrdiny – Supermana, Kačera Donalda, Mickey Mouse či Spidermana a jejich více či méně známé kamarády. Hračky jsou svalovou hmotou projektu, která navíc přináší určitou míru improvizace, kýče, ale i citovou hodnotu. Tak pátrejte a objevte ve skládance figurky nenáviděné či zbožňované a připomeňte si svoje dětství.

Foto a zdroj: Robert Bradford