6. května 2011 –– umění –– Kristýna Melichárková

Pražské soukromé galerii Dvorak Sec Contemporary se podařilo získat díla Richarda Štipla, který je i přes svůj český původ známý spíše v zahraničí. Do 3. června se nám tak skýtá možnost navštívit jeho výstavu z názvem Dark Matters. Výtvarník zde uvádí sérii svých voskových autoportrétů v nestandardních situacích.

Od konce dubna probíhá originální, lehce šokující výstava, o níž autor říká, že je to spíše takový deník, ve kterém se snaží zachytit svůj portrét v průběhu života. Štipl dokonce uvádí, že má na sebe nastavená tři zrcadla pro lepší zachycení sebe sama. „Člověk vidí sám sebe den po dni, trvá několik týdnů, než se obraz vygeneruje, takže má čas na reflexi, nejen fyzickou, ale i psychickou,“ uvádí autor. O jeho práci projevila zájem galerie v New Yorku, Berlíně a Los Angeles, kde měl možnost svoje výrobky představit veřejnosti. Mimo jiné se jeho práce objevila i v Mexiku, Paříži, Tokiu, Miami a Pekingu.

Materiál si vybral Štipl poněkud netradiční, a to vosk. Popisuje ho jako stín života, který dokáže zachytit pleť mírně prosvítavým způsobem. „Zároveň se o něm tvrdí, že když je ponechán v těch správných podmínkách, tak vydrží na věky,“ dodává autor. Na vosku je taky dobrá jeho barevnost a tvárnost, pomocí které umělec dosahuje živoucí podoby. Některá autorova díla byla vybrána i do výstavy Decadence Now, která probíhala v pražském Rudolfinu. Nezávisle na sobě autor nyní představuje svá díla i v Galerii výtvarného umění v Chebu.

Celá expozice v galerii Dvorak Sec Contemporary je vytvořena z děl, která dokážou diváka upoutat a nedávají mu prostor na nudu. Uchopení jeho tvorby je velice originální, fascinující, emocionální a otevřené. Neskrývá zde žádné výrazy, spíše je ukazuje v nahotě a poukazuje tak na naturalistickou stránku výstavy. Expozici dokázal uspořádat velice poutavě a divák z ní odchází přemýšlejíc nad záhadnými díly a s chutí vrátit se na výstavu znovu, což se v dnešní době u moderního umění nestává tak často.

Richard Štipl se narodil roku 1968 v České republice, ale strávil zde pouze dětství. Spolu s rodiči emigroval do Kanady, kde zůstal a vystudoval akademii výtvarných umění Ontario College of Art v Torontu. Stále zde žije a pracuje. Na začátku 90. let se na čas vrátil, ale v českém prostředí ho dodnes zná jen skromný počet umělců. Štipl získal několik ocenění a je i laureátem kanadského nejprestižnějšího ocenění ve výtvarném umění.

Foto a zdroj: Dvorak Sec