16. září 2012 –– umění –– Ondřej Gregor

Pražský Nuselský most měl v září projít razantní změnou vzhledu. Pomalovat ho měla devítka českých a zahraničních umělců. O celé akci s názvem Nuselák aka Graffiti Bridge ale není ještě rozhodnuto. Otevřeným dopisem Janu Kalábovi se proti ní ohradil student AVU Matěj Smrkovský, ale například i poslední žijící autor návrhu mostu Stanislav Hubička.

Dominanta Nuslí, betonový most dlouhý 485 metrů, který je spojnicí mezi Karlovem a Pankrácem, vznikl v 70. letech minulého století. Výjimečnou mostní stavbu, která je nechvalně známá jako „most sebevrahů“, podpírá osm pilířů vysokých skoro 50 metrů. A právě na nich měla vzniknout velkoformátová díla umělců Tron, Pasta, Point, Obic & Geno, Xdog, Horfe a Zedz. Společným tématem měl být „duální princip života a smrti“, daný vlastním charakterem mostu.

Organizátorem akce je společnost Taktum a zaštítila ji radní hlavního města Prahy Aleksandra Udženija, podle níž by se tímto projektem Praha začlenila mezi světové metropole, jež podporují moderní street artové umění a zároveň by se tím vymezila zajímavá místa pro tvorbu a nedocházelo by k ničení fasád ilegálními malbami.

Fakt, že by mělo jít o street artovou akci, kterou podporují společnosti jako PRE nebo Pražská plynárenská, je sám o sobě absurdní. Pojem street art (v doslovném překladu „pouliční umění“) označuje umělecké intervence do veřejného prostoru, které jsou nepovolené nebo jen částečně schválené. Většina produkce je spjata s aktivismem (politickým, ekologickým, antikonzumně zaměřeným) a jen někteří umělci využívají street art v reklamním designu.

Daleko zásadnějším problémem než finanční zázemí a srovnání s uměleckým druhem by však byl esteticky necitlivý a nepromyšlený zásah, který by podle mnohých nebyl žádným obohacením významového aspektu stavby samotné. Zajímavé také je, že se o tak zásadní proměně nevedla žádná diskuse s odborníky a uměleckou obcí.

Čtěte všechny články na téma graffiti

Foto a zdroj: Taktum