16. března 2013 –– umění –– Pavel Liška

Od 8. března probíhá v Centru současného umění DOX v Praze výstava českého komiksu s názvem Signály z neznáma. Rozmanitý soubor děl pocházející z českých muzeí a galerií, ale i ze soukromých sbírek, mapuje devadesátiletou historii tuzemského komiksu jako svébytného žánru vyprávějící příběh.

Vystavené kresby, zahrnující českou tvorbu od roku 1922 až do roku 2012, jsou zapůjčené z Národní galerie v Praze,  Uměleckoprůmyslového musea v Praze, či Moravského zemského muzea v Brně.

Komiks v Česku se v prvních desetiletích vyvíjel stejně přirozeně, jako ve světě, avšak válečná léta a následný režim nedovolily tento trend udržet. Významu historických událostí a jejich vlivu na zdejší kulturu kreslených seriálů se také výstava věnuje.

První obrázkové příběhy se u nás začaly objevovat v humoristických časopisech koncem 18. století, ale až v třicátých letech 19. století získává komiks na popularitě. Z tohoto období pochází dobře známé Rychlé šípy od Jaroslava Foglara a Jana Fischera, které vycházely v časopisu Mladý hlasatel. Další období pro kulturu příznivé byla až 60. léta, kdy i komiks zažíval u čtenářů největší úspěch. V roce 1969 se poprvé objevil Čtyřlístek, jenž vychází dodnes.

I díky těmto titulům byl komiks v Československu vnímán spíše jako kultura pro mladší generace. Vedle mnoha dětských, vznikaly však obrázkové příběhy také pro dospělé. Jejich nejvýznamnějším autorem je Kája Saudek. Kresby tohoto vynikajícího tvůrce může český divák znát například z klasického filmu Čtyři vraždy stačí, drahoušku. Světový komiks ovlivnila nejvíce Amazona, příběh od Bohumila Konečného a Zdeňka Buriana, který byl ovšem autorům ukraden a pod názvem Octobriana byl vydán na západě jako dílo pocházející z ruského undergroundu.

Signály z neznáma budou v DOXu přístupné do 3. června 2013 s vyjímkou úterý celý týden, poté se přesunou do Východočeské galerie v Pardubicích. K příležitosti časosběrné výstavy nedávno vyšla v nakladatelství Arbor Vitae také stejnojmenná publikace.

Čtěte všechny články na téma komiks

Foto a zdroj: DOX