29. března 2013 –– umění –– Petra Huraiová

Italský umělec Aron Demetz vystavuje v rámci výstavy The Tainted v Gazelli Art House v Londýně svou novou kolekci vyřezávaných lípových figurín inspirovaných lidským tělem. Do 5. června 2013 budete mít možnost zhlédnout umělecká díla vytvořená z jednoho kusu kmene stromu, přičemž Demetz mistrovsky využívá kontrastu drsné struktury kůry stromu a hladkého povrchu figury.

Hlavním motivem tvorby Arona Demetze je fascinace a objevování lidského těla. Jeho postavy vyjadřují především kontrast mezi harmonii a konfliktem, které již odpradávna existují mezi člověkem a přírodou. Demetzova tvorba odráží nejenom sklíčenou lidskou emoci, ale ohlíží se i daleko zpět k základům prvních interakcí mezi lidským druhem a přírodním prostředím.

Za pomocí dřeva Demetz hledá ve své tvorbě pomíjivou dočasnost, ale zároveň se snaží najít trvanlivost. Jeho tvorba je plná protikladů i co se týče materiálu. Díky použití stříbra nebo hliníku dosahuje ve svých skulpturách současného výrazu. Tato kombinace překvapivě dokonale popisuje složitost vazeb, které nás spojují s přírodou.

Z podobných principu protikladů vychází i druhý umělec zastoupený na výstavě Shan Hur. Svou inspiraci nachází ve staveništích, které vnímá jako předpokládané prostory v nekonečně měnícím se pohybu. Rekonstruuje ruiny a sloupy, čímž povzbuzuje návštěvníky k tichému sledováni hlubin vzpomínek města i konkrétního prostoru.

Ve své předchozí kolekci autor nepoužil jako hlavní materiál dřevo, nýbrž živici z kmenů stromů. Je to nestabilní materiál, který má velmi silnou vůni, krystalizuje ale i mění barvu. Tato živice byla vlastnoručně pečlivě sesbírána v lesích Val Gardena. Demetz svým sochám za pomocí živice vytvořil druhou živoucí kůži, která zacelila rány symbolizující rány na duši člověka.

Čtěte všechny články na téma sochaumění

Foto a zdroj: Aron Demetz, Shan HurGazelli Art House