30. listopadu 2013 –– umění –– Tomáš Holý

Česká fotografka Dita Pepe znovu upozorňuje na ženy v tíživých situacích. Letos se jedná už o několikátý projekt tvořený citlivými portréty žen. Nejprve se prezentovala sérií fotografií v azylových domech, aktuálně připravila decentní a jemné snímky babiček s vnučkami pro kalendář organizace Mamma Help.

Mamma Help pomáhá ženám s rakovinou prsu a jejím rodinám. Cílem fotografií bylo proto vystihnout symboliku růžové stužky a pocity žen s touto zákeřnou nemocí. Krom toho již počátkem letošního roku Pepe představila svůj další dlouhodobý projekt mapující ženy z azylových domů.

Co Pepe například motivuje k práci s ženami v tíživých situacích? „Hlavní pointa je v tom, aby se oživily základní lidské hodnoty, které dělají člověka šťastným. Člověk, který má rád sám sebe, může pozitivně ovlivňovat sám sebe, svoje okolí, svoje děti, a vytvářet tak lepší základy vztahů pro budoucnost. Dnešní doba si spojuje štěstí s materiálem.“

Tíživé situace i okolnosti daných témat a příležitostí pro focení se snaží vidět pozitivně. „Zajímá mě životní fáze, kdy se člověk dostává do krize.  Krizi vidím jako šanci pro změnu, uzdravení, uvědomění si příčin, které vedly ke krizi. I když je člověk úplně dole, nesmí to vzdát, ale vnímat tu šanci na změnu pozitivně.“ Přestože zamyšlení původně směřovala k projektu žen z azylových domů, lze vytušit, že právě téma krize je pomyslným pojítkem pro mnohá témata, na kterých Pepe pracuje.

Přeneseně se tak ještě krom pomoci pro Mamma Help objevuje stejné téma například v projektu Slečny, kde Pepe zachycovala ženy pro stylizovaný dokument o neprovdaných ženách napříč generacemi. Právě svým zájmem o ženu a její reprezentaci v soudobé společnosti se přibližuji práci americké fotografky Cindy Sherman. Ta rovněž fotí sama sebe stylizovaná do různých rolí. Její práce doznala mezinárodního uznání a rovněž velký zájem na aukcích se současným uměním.

Dita Pepe zatím samozřejmě takové renomé nemá, nicméně jej postupně buduje a kromě Česka se již prosazuje i v zahraničí. Tomu svědčí i ocenění Osobnost české fotografie za rok 2012, kterou dostala společně s Ivanem Pinkavou na začátku letošního roku. Cenu získala za projekt, na kterém pracuje již od roku 1999. Ve stylizovaných autoportrétech se rodilá Ostravačka co nejcitlivěji a nejvěrohodněji pasuje do různých rolí, nejčastěji sester či matek lidí z různých sociálních a kulturních vrstev společnosti.

Čtěte další články na téma fotografie

Foto a zdroj: Dita PepeMamma Help