1. března 2014 –– umění –– Katka Vítková

V pražské galerii Kuzebauch je představen výběr zajímavých objektů z díla Jana Kubíčka. Jde o malou ochutnávku před rozsáhlou retrospektivní výstavou, která se plánuje na polovinu dubna v Galerii hlavního města Prahy. Prohlédnout si tak můžete Kubíčkovy objekty na samostatné výstavě vůbec poprvé.

Jan Kubíček byl mezinárodně uznávaný konstruktivista a bohužel podobně jako většina umělců z jeho doby se dočkal odpovídajícího uznání až na sklonku svého života. Známý je zejména abstraktními obrazy – jeho tvorba se již od 50. let řadila do kategorie autorů tvořících racionální geometrické umění.

Kubíček v mládí absolvoval Akademii výtvarných umění a byl členem umělecké skupiny Křižovatka. V začátcích maloval krajiny a obdivoval městskou poetiku. V pozdějších letech sám vyvinul speciální techniku šablon a pomocím nápisů a znaků v obrazech – lettrismus.

Společně se Zdeňkem Sýkorou a Vladislavem Mirvaldem se řadí k zásadním představitelům české abstrakce 20. století. V minulém roce dostal ocenění za šíření dobrého jména české kultury doma i v zahraničí a dva měsíce poté ve svých nedožitých 86 letech zemřel. Tento rok se plánuje již zmiňovaná retrospektivní výstava celého jeho díla a také kniha vůbec poprvé mapující jeho život.

Výstava v komorním prostoru břevnovské galerie Kuzebauch bude probíhat až do 31. března 2014. Lokalita je symbolická i vzhledem k faktu, že Kubíček většinu svého života prožil právě na Břevnově. Na adrese galerie se také nachází Knihovna materiálů Matério Prague.

Čtěte další články na téma výstava

Foto: Jaroslav Kvíz
Zdroj: Happy Materials