23. března 2014 –– umění –– Kateřina Rašková

Až do konce roku 2014 můžete navštívit výstavu francouzského umění 19. a 20. století, kterou přichystala Národní galerie v Praze u příležitosti 90. výročí založení sbírky. Výstava se nachází ve Veletržním paláci, kde můžete zhlédnout díla od předních mistrů tohoto období jako Marca Chagalla, Paula Gauguina, Edgara Degase, Claude Moneta, Pabla Picassa nebo George Braqua.

Celá umělecká sbírka se snaží zmapovat vývoj francouzského umění od romantismu 19. století až po začátky umění ve století dvacátém. O vytvoření této sbírky se zásadním způsobem zasadil Spolek výtvarných umělců Mánes. Zájem o toto období podnítil v roce 1902 dvěma výstavami  obrovského významu – Moderní francouzské malířství a autorskou výstavou sochaře Augusta Rodina.

V dalších letech SÚV Mánes přestavil výstavy jako Umění impresionistů a postimpresionistů nebo Francouzské umění 19. a 20. století pořádanou v roce 1923. Z poslední jmenované výstavy nakoupil československý stát velké množství obrazů, plastik a kreseb, které se staly základem sbírky, kterou známe dnes.

Dalším přínosem pro galerii jsou obrazy Pierra Bonnarda, Marca Chagalla, Maurice Utrila, Edgara Degase, Claude Moneta a Henriho Laurense. Posledním, ale neméně důležitým obohacením pražské Národní galerie, byla kolekce Vincence Kramáře z roku 1960, která se zaměřovala na kubistické období Pabla Picassa, Georgese Braqua a Andrého Deraina.

Díky tomu se dnes můžete těšit na plejádu těch nejlepších autorů a na jejich tak známá díla, jako je třeba Bonjour monsieour Gauguin (1889) od Paula Gauguina, Honoré de Balzac (1891) od August Rodina, Parník L’Hirondelle na Seině (1901) od Paula Signaca nebo Autoportrét (1904) od Pabla Piccasa.

Čtěte další články na téma uměnívýstava

Foto a zdroj: Národní galerie v Praze