26. května 2014 –– umění –– Ondřej Krynek

Slavný český fotograf Ivan Pinkava představí v brněnské Fait Gallery svou Antropologii. Od 30. května do 11. září 2014 zde bude možné zhlédnout výsledek jeho práce s kategoriemi a obsahy, které nalezneme u samých kořenů západní civilizace. Mimo fotografií lidských těl a tělesnosti uvidíme i snímky docela obyčejných věcí.

„Ivan Pinkava pracuje s kategoriemi a obsahy, které nalezneme u samých kořenů západní civilizace. A je to možná poněkud nátlaková povaha naší kultury, co ho stále provokuje k jejímu promýšlení v rámci vlastních alternativ. Metafory a šifrované odkazy, jež jsou mu v tomto úsilí prostředníkem, nás vedou až na samu hranici pojmové komunikace. K podprahovému vnímání oproštěnému od kulturních stereotypů. Šance na zodpovězení otázek po tom, kdo jsem a proč tu jsem, které Pinkavovy obrazy v mnohých z nás vyvolávají se tak sice nezvyšuje, ale chuť ptát se ano,“ říká k výstavě kurátor Jiří Pátek.

„Ikonografie obrazů a způsob, jakým autor prezentuje vlastní tvorbu, osciluje s až obsesivní intenzitou kolem podstaty člověka. I přes tuto výraznou styčnou plochu však nelze říci, že by byly Pinkavovy obrazy divácky snadno přístupné. Nevolají totiž svou otázku: kdo jsme? v řádu obecného diskurzu. Autorovo přemýšlení a tvorba jdou naopak zcela neomylně mimo tento diskurz, s jasným záměrem vyhnout se jeho nátlakovosti. Realizují se v hlubším ponoru, kde je možné pracovat na úrovni prověřování jemných distinkcí, hledání zlomových momentů a prostupů,“ dodává k Pinkavově poslední tvorbě.

Čtěte další články na téma fotografie

Foto: Ivan Pinkava
Zdroj: Fait Gallery