6. července 2014 –– umění –– Klára Tichá

Pod hlavičkou Galerie Hlavního města Prahy jsou v druhém patře Městské knihovny v Praze poprvé k vidění díla výtvarníka Jana Kubíčka. Retrospektivní výstava mapuje tvorbu, kterou vytvořil za poslední půl století. Rozsáhlá expozice nabízející kolem 150 děl z českých i evropských sbírek potrvá až do 10. srpna 2014.

V České republice patřil Jan Kubíček mezi jednoho z nejvýznamnějších výtvarníků racionální geometrické abstrakce. V mezinárodním měřítku je tento styl znám pod pojmem konkrétní či konstruktivní. Jeho tvorba byla velmi ceněná v Německu, kde mu proběhla i řada výstav.

Kubíčkova díla jsou zastoupená jak v českých tak i v zahraničních galeriích a sbírkách. Jeho díla byla tvořena převážně v černobílém provedení ale zároveň se umělec nebránil ani barevnému ztvárnění, ve které vynikal. Barvy v Kubíčkových dílech působí vždy konkrétně, neevokují emocionalitu, ale nutí pozorovatele chápat barvy jako konkrétní prvek celé kompozice.

Retrospektivní výstava je členěna do dvou sálů. V prvním z nich je k vidění Kubíčkova raná tvorba, která vycházela z takzvaného estetického vývoje padesátých let a na západě byla označována jako „informální“. Jsou zde zahrnuty jak koláže, tak i fotografie nebo díla experimentující s písmeny, které Kubíček nechápal významově ale formálně.

Ve druhém sále jsou obrazy a objekty tvořené od šedesátých let, které vznikaly na racionálních a geometrických základech. Totožné tvorbě v zahraničí se věnoval například Francouz François Morellet. U nás jimi byli Zdeněk Sýkora, Karel Malich a Hugo Demartini.

Čtěte další články na téma umění, výstavaJan Kubíček

Foto a zdroj: GHMP