28. července 2014 –– umění –– Ondřej Krynek

V pražském Domě fotografie vystavuje až do 28. září 2014 berlínský umělec Andreas Müller-Pohle. Výběrová retrospektiva s názvem Koincidence nabízí celkem 18 cyklů a projektů s velmi netradičním pohledem na okolní svět. Jeho díla často hraničící s malbou nabízí například pohled na svět z vodní hladiny nebo grafické abstrakce složené z jednoduchých obrazců.

„Výstava představuje berlínského umělce Andrease Müller-Pohleho jako jednu z klíčových osobností zabývajících se od poloviny 70. let ontologickou i reprezentační podstatou fotografie a od 90. let reflektujících radikální změny podstaty technických obrazů. Stále se vracející otázka kódování a významu informací  a jejich dialektická opozice entropii a náhodě ukazuje vzájemný vliv Müller-Pohleho tvorby a myšlení  filozofa a teoretika médií českého původu Viléma Flussera,“ popisuje výstavu organizátor Galeriehlavního města Prahy.

„Výstava, kurátorsky pojatá jako výběrová retrospektiva, sestává z 18 cyklů a projektů, počínaje vlivnými ranými cykly fotografií Constellations a Transformance přes multimediální díla týkající se přechodu mezi analogovými a digitálními kódy až po nejnovější dlouhodobé projekty zachycující současnou civilizaci v globálním měřítku,“ říká k výstavě Pavel Vančát.

„Celá tvorba Andrease Müller­‑Pohleho ve svém celku ukazuje promyšlenou a logickou cestu od klasické fotografie až ke komplikovaným systémovým jevům a představuje jej jako ojedinělou osobnost spojující v průběhu čtyř desetiletí teoretické a umělecké myšlení,“ dodává Vančát k výstavě Koincidence. Výběrová retrospektiva. Vstupné je 120 korun, zlevněné pak za polovinu.

Čtěte další články na téma fotografie

Foto a zdroj: GHMP