15. prosince 2008 –– umění –– Ondřej Krynek

Výkladní skříň londýnského obchodního domu Selfridges&Co, poprvé odhalila magickou modrou instalaci The Apifera, kterou ze sbíhajících se pyramid navrhl londýnský designér Matthew Plummer-Fernandez. Hypnotizující geometrický vzor navíc reaguje na okolní podněty.

Tradičním výlohám obchodních domů s umělými figurínami ověšenými akční nabídkou z regálů za zdmi už odzvonilo. Nynější trend je dát prostor výkladních skříní k dispozici umění či designu a dokazují to například zrcadlové výlohy značky Louis Vuitton, pražské bankovní výlohy Window Gallery pro české designery nebo výloha londýnského obchodního domu Selfridges&Co.

Speciálně do jejího prostoru asi pět krát tři metry, navrhl londýnský designér s kolumbijskou národností Matthew Plummer-Fernandez, hypnotizující uměleckou instalaci The Apifera. Ta se skládá z různě velikých 169 ručně několik měsíců vytvářených pyramidovitých segmentů modrofialové barvy, jež jsou poskládány do víru a mají připomínat květinu či živý organizmus. Navíc je celá instalace napojená na elektroniku a ta ovládá jednotlivé segmenty podle denní doby a podle okolních vjemů. Ve dne bdí a reaguje na ruch ulice a diváky, v noci spí a střádá energii na další den.

„Název Apifera je vypůjčen z botaniky od fialové květiny Ophrys Apifera, která se v období svého květu vyznačuje schopností výrazného přilákání včel,“ vysvětluje původ pojmenování jeho instalace sám autor, který se v minulosti zviditelnil fialovým křeslem Sound Chair, vytvořeným z kmitočtů zvuku. Matthew od začátku přistupoval k prostoru ve výloze architektonickým způsobem. Sám prováděl speciální výpočty uskupení všech tvarů, aby výsledné složení mělo požadovaný efekt a bezchybně přitahovalo kolemjdoucí.

V současné době instalace ve výloze Selfridges&Co skončila a Matthew Plummer-Fernandez hledá společně se svými pomocníky nové, stejně dobře viditelné místo, kam by bylo možné Apiferu umístit, aby dále lákala pozornost procházejících očí a a dále tvořila pomyslný mimozemský vchod do nové dimenze výkladních skříní.

Foto a zdroj: Matthew Plummer-Fernandez