26. srpna 2014 –– umění –– Ondřej Krynek

Jen na dva týdny se v pražském Českém centru v Rytířské ulici otevře výstava Jan Švankmajer: Možnosti dialogu mezi filmem a volnou tvorbou, která připomene 80. výročí narození mezinárodně uznávaného filmového režiséra, animátora a výtvarníka Jana Švankmajera. Putovní výstava se po třech zastávkách ve světě vydá z Prahy do Sofie, Kodaně, Budapešti a Bukurešti.

„Tvorba filmaře a výtvarníka Jana Švankmajera  je obdivována v Čechách, s respektem vnímána v celém světě. Česká centra přizvala ke spolupráci dvojici kurátorů Františka Dryjeho a Bertranda Schmitta. Nová výstava určená pro zahraniční prezentaci shrnuje význam Švankmajerovy tvorby a poukazuje na propojenost Švankmajerova filmového díla s ostatními tvůrčími, zejména výtvarnými projevy,“ uvádí Česká centra k výstavě, kterou vidělo již Sydney, Melbourne a Lima. Otevřena bude od 29. srpna do 13. září 2014.

„Taková stručná prezentace samozřejmě nemůže vystihnout bohaté a  mnohovrstevnaté dílo Jana Švankmajera v jeho úplnosti. Pokusili jsme se tedy v jakési významové i výrazové zkratce plasticky ilustrovat některé výrazné aspekty a souvislosti Švankmajerovy tvůrčí metody a jejích principů, což po mém soudu může fungovat jako impuls k bližšímu nahlédnutí a k  rozvoji vlastního diváckého porozumění tomuto tajemnému tvůrčímu zjevení,“ říká jeden ze spolukurátorů výstavy František Dryje, jenž je spolu s Bertrande Schmittem autorem knihy, která jméno výstavě propůjčila.

Čtěte další články na téma výstavaJan Švankmajer

Foto a zdroj: Česká centra