12. září 2014 –– umění –– Ondřej Krynek

Jedna z nejuznávanějších českých umělkyň Veronika Bromová se před šesti lety přestěhovala z Prahy na venkov, kterou její muž pojmenoval Chaos. Netradiční výstava nazvaná Příběh Chaosu vypráví v Galerii Václava Špály v Praze příběhy života mimo velkoměsto za posledních šest let. Otevřena je až do 26. října 2014.

„Tato výstava reflektuje aspekty života žitého ve snaze o soulad s přírodou a všemi jejími kvalitami. Následuji svého muže a sdílím jeho názory na současný svět. K pobytu zde jsem spěla celý svůj dosavadní život. V chaosu jsem zvyklá žít od nepaměti. Ranné dětství a dospívání strávené v dílně na výrobu koláží mých kreativních rodičů, mě zásadně ovlivnilo ve způsobu myšlení, chování i přístupu k práci a technologiím. Ale stejně tak silně na mě působily časté pobyty u příbuzných v přírodě,“ popisuje výstavu Veronika Šrek Bromová.

„Instalace výstavy zahrnuje v převažující části fotografie, doplněné v menší míře videi a kresbami a prostorovou intervencí. Video vnímám jako protaženou fotografii a kreslení je mi přirozeností, bez níž nemohu být. Pracuji s akvarelem, čínskou tuší, pastelkami a akrylem. Fotografická část výstavy se pohybuje na hranici dokumentu a inscenované fotografie, zábavně protikladných disciplín. Důležitým a symbolickým tématem této výstavy je portrétní cyklus Přátelé z Planety Chaos. Baví mě balanc mezi realitou takovou  jaká je a realitou fiktivní či skrytou, jejíhož zviditelnění se pokouším dosáhnout viditelnou či neviditelnou manipulací s obrazem. Manipulace pro mne není ničím více než prostředkem. Je dnes běžnou součástí naší reality. Důležitý je pro mne výsledný obraz a sdělení, ne to jakými technickými prostředky jsem k němu dospěla,“ dodává autorka, jejíž aktuální výstava bude mít 23. října komentovanou prohlídku.

Čtěte další články na téma uměníudálosti

Foto: Veronika Bromová
Zdroj: Galerie Václava Špály