18. září 2014 –– umění –– Ondřej Krynek

Ke 100. výročí narození slánského rodáka a amerického sochaře, malíře a designera Jana Zacha uspořádalo Vlastivědné muzeum ve Slaném velkou výstavu s názvem Návrat domů. Otevřena bude od neděle 21. září a předcházet jí bude 20. září odhalení pamětní desky na jeho rodném domě. Výstava nabízející i díla jeho učitelů potrvá až do 6. prosince.

„Jan Zach se narodil 27. července 1914 v Soukenické ulici ve Slaném manželům Vincenci a Rozálii Zachovým jako nejmladší z šestnácti dětí. V Praze se stal šestnáctiletý Jan žákem malíře Jana Maria Angelo Zeyera. Později studoval u dvou významných osobností českého umění 20. století, a to Františka Kysely a Otakara Nejedlého, což Zachovi zajistilo spolehlivé uvedení na půdu českého moderního umění. Na Zachův dlouhodobý vývoj jako sochaře mělo ovšem zásadní vliv dílo Zdeňka Pešánka, průkopníka kinetického umění, jenž se proslavil svými pozoruhodnými světelně-kinetickými plastikami,“ uvádí Petra Hložková z Vlastivědného muzea ve Slaném.

„V roce 1938 byl Zach jako jeden ze tří mladých umělců pověřen výmalbou československého pavilonu na newyorské Světové výstavě 1939. V prosinci opustil svou rodnou zemi, aniž by tušil, že se do ní už nikdy nevrátí. V dubnu roku 1940 zamířil do Ria de Janeira, kde mu byla nabídnuta práce v Baťových závodech. Z plánované dvoutýdenní práce se stal 11 let dlouhý pobyt,“ dodává. Zach poté brzy pronikl do místní umělecké scény, začal vystavovat a dostal i několik zakázek pro budovy slavného architekta Oscara Niemeyera. Dále ho cesty zavedly do Kanady a později jako pedagoga do Oregonu, kde vyvrcholila i jeho umělecká kariéra. Zemřel na následky infarktu 27. srpna 1986.

Vlastivědné muzeum ve Slaném na výstavě Návrat domů nabídne největší kolekci Zachových děl v České republice zahrnující obrazy, sochy a drobné studie. Jeho dílo se vyznačuje častou prací s kovem, dřevem i vlastními originálními technikami. Za jeho vrcholná díla bývají považovány sochy Prométheus, symbolizující odpor proti útlaku a 15 metrů vysoká plastika Kankán. Na výstavě budou zastoupeni i umělci jako Jan Angelo Zeyer, František Kysela, Otakar Nejedlý, Zdeněk Pešánek a Olinka Broadfoot. K výstavě je speciálně vydán i katalog.

Čtěte další články na téma uměníudálosti

Foto a zdroj: Vlastivědné muzeum ve Slaném