1. prosince 2014 –– umění –– Ondřej Krynek

Česká konceptuální umělkyně Karíma Al-Mukhtarová otevřela v Galerii Hlavního města Prahy v Domě U Zlatého prstenu novou výstavu s názvem Dear Valued Customers. Ve svých lehce ironických instalacích nejčastěji transformuje banální předměty z běžného života a doprovází je nevšedními videi. Tentokrát se zaměřila na výšivku a hranici mezi umění a designem.

„Hledám technické hranice výšivky. Zajímám se čistě o materiál a technickou stránku jako takovou. Snažím se setřít hranici mezi pojmy umění a design, jelikož v rámci české scény stále existuje propast mezi designéry a vizuálními umělci,“ říká Karíma Al-Mukhtarová, která se narodila v Praze. Autorka je absolventkou ateliéru Jiřího Kovandy na univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a studentkou třetího ročníku Intermédií Jiřího Davida na pražské UMPRUM.

„Na výstavě v rámci cyklu Start up Dear Valued Customers Karíma spojuje dva tyto přístupy – umění a design – do jednoho celku. Karíma použije starý dřevěný trám, skleněné dekorace i figuru v burce, jejichž detaily dotvoří výšivkou. Zdrojem její inspirace se stal Berlín, kde momentálně žije, jeho multikulturnost a kreativní otevřenost se zde naplno projevuje,“popisuje instalaci Galerie Hlavního města Prahy.

Čtěte další články na téma umění

Foto a zdroj: Galerie Hlavního města Prahy