3. ledna 2015 –– umění –– Ondřej Krynek

Galerie hlavního města Prahy otevřela až do 5. dubna 2015 velkou retrospektivní výstavu Milana Grygara s názvem Vizuální a akustické. Výtvarník již padesát let spojuje zcela ojedinělým způsobem malbu se zvukem a prostorem, což je v českém umění ojedinělé a celosvětově uznávané.

„Milan Grygar zásadním způsobem zasáhl do vývoje českého umění již v polovině šedesátých let, když realizaci uměleckého díla propojil se specifickým výrazovým fenoménem prostorovosti zvuku. Tato akustická událost před ním otevřela široké spektrum možností a nasměrovala celou jeho další tvorbu. Přesvědčení o souvztažnosti akustického a vizuálního jej přivedlo k systematickému zkoumání možných podob tohoto propojení. Zvuk se stal nadále trvalou součástí jeho děl; je ve skryté podobě přítomen ve všech kresbách, kreslených partiturách, obrazech a obrazech-partiturách,“ uvádí kurátorka výstavy Hana Lavrová.

Grygar tvořil svá díla za pomocí zvuku od roku 1965, kdy začaly vznikat jeho první Akustické kresby. O rok později začal s pomocí kovových součástek anebo mechanických dětských hraček tvořit Mechanické akustické kresby. V roce 1969 spojil v Hmatových kresbách zvukovou složku a činností lidského děla, kde realizoval kreslení v ploše papíru koordinované hmatem a sluchem. Od konce šedesátých let se věnoval Partiturám postaveným na vizuálním grafickém záznamu.

Osmdesátá léta znamenala návrat k malbě. Známé jsou jeho Černé obrazy ve formátu čtverce, které jsou vizuální propozicí pro hudební interpretaci. Od roku 1996 dodnes pracuje na souborech Antifon, mající být vizuálním přepisem hudebního aktu. V této tvorbě se pak Grygar po čtyřiceti letech vrátil k použití barvy. Galerie hlavního města Prahy vystavuje v Městské knihovně retrospektivu Milana Grygara podle jeho vlastního konceptu. Jde o rozsáhlou retrospektivu čítající desítky děl.

Čtěte další články na téma umění

Foto a zdroj: Galerie hlavního města Prahy