7. ledna 2015 –– umění –– Kateřina Kyselica

V New Yorku je volná grafika živé medium, pravidelně představované v předních muzeích, galeriích a na veletrzích. Již druhým rokem se zde v rámci projektu Celebrating Print prezentuje až do poloviny ledna 2015 také současná česká a slovenská volná grafická tvorba.

Výstava Celebrating Print 2014, poprvé koncipovaná jako soutěž, představuje v prostorách BBLA Gallery na Manhattanu téměř 40 prací 30 výtvarníků českého a slovenského původu. Výstava, kterou vybrala newyorská výtvarnice a kurátorka bulharského původu Eva Nikolova, prezentuje různá témata od zkoumání otázek existence a identity, přes fantastické světy představivosti a rozjímání nad krajinou. Newyorčané se tak mohou ponořit do imaginárních příběhů Kamily Štanclové, abstraktních kompozicí Jany Hubatkové či bádat nad úlohou technologií v každodenním životě prostřednictvím hlubotisků Dušana Pacúcha.

V české a slovenské grafické tvorbě jsme zvyklí na tradiční přístup kladoucí důraz na kresbu. Výstava jen potvrzuje, že mnozí výtvarníci v tradici pokračují. Tomáš Žemla vytváří v čárovém leptu krajiny, které dokážou diváka přimět k jejímu vnímání pod drobnohledem. Andrea Šafaříková a Dušan Pacúch rozkreslují své obrazy, aby je poté mohli znovu spojit v nový celek, mnohovrstevný a strukturálně rozmanitý. Tento takzvaný soutisk dává grafikům volnost kombinovat techniky, dosahovat strukturálního kontrastu, efektu koláže a využívat široké škály barevného propojení.

Někteří autoři si tradiční grafické techniky upravují tak, aby lépe vyjádřili svou kreativní vizi. Miloš Michálek používá pouze povrch dřeva, jehož nedostatky a texturu využívá k tisku hravých kompozicí. S povrchem materiálu – linolea, ze kterého se obraz tiskne, si pohrává také Martin Mulač.  Záměrně potlačuje typickou grafickou výrazovost linorytu a vytváří zastřené obrazy podtrhující jeho příběh.

Výrazově modernější serigrafie je na výstavě zastoupena například fluidní geometrickou abstrakcí sochaře Michaela Kukly, který ve své tvorbě pracuje s proměnlivostí prostoru a času. Čas je také předmětem tvorby Kamy Jackowske, jejíž serigrafické koláže reflektují jeho fragmentaci a hledají místo objektů v čase. Estetizace každodennosti protkaná náznaky reality charakterizuje zase tvorbu Magdy Korsinsky. V černobílých grafikách ze série Bond předkládá divákovi intimní fragment ze svého denního života – krajkové spodní prádlo, které, bez přítomnosti obnaženého těla a právě díky technice serigrafie nabývá skulpturální podobu a získává estetickou autonomii.

Jako každá soutěž, také Celebrating Print 2014 má své odměněné. Byly uděleny dvě finanční odměny: Quantarex Cash Award ve výši 250 USD byla udělena slovenské výtvarnici Kamile Štanclové za fantastické barevné čárové lepty Tanec s Vlky, obývané vznášejícími se biomorfickými formami, zvířaty a lidskými postavami, spoustou papírových sponek, textu a architektury. BBLA Cash Award ve výši 200 USD získaly bohatě vrstvené, expresivní barevné litografie Kámen ke kameni a Voda na vodu české výtvarnice Jany Hubatkové. Plynulé kontury forem se v jejích autobiografických abstrakcích rozpouštějí a tuhnou, a umísťují člověka dovnitř pulzujícího obrazového prostoru, kde se vlny otisků a stop překrývají v transparentních záplavách barev.

Porotkyně Eva Nikolova o výstavě napsala: „O vitalitě české a slovenské volné grafiky svědčí právě pluralita rozdílných hlasů – její silná tradice a pokračující zájem mezi generacemi výtvarníků. Samozřejmě se objevují společná témata a přístupy, včetně zaměření na příběh, ať již vymyšlený nebo převzatý, rozjímání nad přírodou a krajinou, kompozice vytvořené na základě osobních vzpomínek a přemítání, různé formy abstrakce a vrstvení prvků z různorodých obrazových systémů. Zatímco některé grafiky obsahují fotografické nebo nalezené obrázky, vystaveným pracím dominuje kresba.“

Soutěž Celebrating Print je každoročně organizovaná studiem KADS New York. Grafiky vybrané některým z etablovaných newyorských grafiků nebo kurátorů grafiky jsou poté vystaveny v New Yorku a jiných státech USA.

Čtěte další články na téma grafikaumění

Foto a zdroj: Celebrating Print