20. května 2015 –– umění –– Ondřej Krynek

Galerie hlavního města Prahy otevřela v Domě U Kamenného zvonu výstavu Jean Delville, kde až do konce srpna 2015 bude prezentovat dílo tohoto slavného belgického kreslíře, malíře a ilustrátora. Výběr těch nejlepších děl byl zapůjčen z belgických muzeí a soukromých sbírek.

„Teď teprve lituji, že jsem vše, co se váže k mé umělecké dráze, uchovával jen velmi nedbale – ano, to je to správné slovo. Mé studium teozofie mě přimělo k tomu, abych vnějším projevům osobnosti nepřikládal žádné zvláštní důležitosti. Vneslo – a stále ještě vnáší – světlo do mého vnitřního života, ale způsobilo, že jsem se odpoutal od bezprostředních osobních záležitostí, a pokud jde o umělecký život, učinilo ze mě osamělce,“ řekl Jean Delville, který žil v letech 1867 až 1953.

„Jean Delville je jedním z nejpozoruhodnějších belgických umělců období symbolismu konce devatenáctého století, tzv. fin de siècle. Ve svém výtvarném díle se inspiroval literaturou a hudbou, především texty E. A. Poa nebo Maurice Maeterlincka, Dantovou Božskou komedií a operami Richarda Wagnera jako Parsifal nebo Tristan a Isolda. Proslavil se jako zručný kreslíř, byl ale také vynikající malíř s vyhraněným smyslem pro světlo a barvu, dále esejista, básník a ilustrátor,“ uvádí kurátorka výstavy Hana Larvová.

Čtěte další články na téma výstava

Foto a zdroj: GHMP