22. května 2015 –– umění –– Ondřej Krynek

V pražské galerii Kvalitář je už jen do 29. května otevřena výstava s názvem Budoucnost je zde. V expozici jsou prezentovány dvě autorské dvojice Martin Hofman a Petr Voříšek, Tomáš Pavlacký a Veronika Přikrylová. Jejich rozdílná díla nabízí konfrontaci různých pohledů na čas a prostor pomocí soch, světla, zvuku a textu.

„Výstava více než cokoli jiného zprostředkovává mediální konfrontaci různých pohledů na čas a prostor zachycené jako fyzikální proměnné, nikoli jako střet ideologických programů. Srovnání, které reprezentuje konfrontací několika různých médií, jmenovitě sochy, digitální projekce, zvuku a instalace, prezentuje nahlížení lidské reality skrze technologické nástroje operující s vlastními pravidly, ale současně i s omezujícími konstrukčními limity,“ uvádí k výstavě galerie Kvalitář.

„Sama čtveřice představovaných autorů (přesněji dvě autorské dvojice) se ve výstavě střetává na základě selekce z pozice studentů uměleckých škol přihlášených do otevřené výzvy. Autoři své dílo v podstatě odevzdávají k libovolnému nakládání kurátorce a nově vzniklá kompilace demonstruje jeden z paradoxů naší doby, kdy je s uměním nakládáno jako s produktem podléhajícím výhradně institucionální interpretaci. Z technologického problému se stává otázka interpretace kombinovaných znaků – snaha o zachování vědomí ve světě plném minulých katastrof a budoucích konců,“ dodávají.

Čtěte další články na téma výstava

Foto a zdroj: Kvalitář