29. května 2015 –– umění –– Svatava Kozlovská

Kde umělecké dílo končí a začíná? Kde má výstava svůj počátek a konec? Těmito otázkami začíná průvodní text Lindy Dostálkové, autorky konceptu výstavy s názvem Výstava. Odpovědi může divák hledat v galerii Plato, která se nachází v ostravské multifunkční hale Gong. Výstava je přístupná denně až do 21. června.

V prostoru galerie jsou umístěné pulty a stolky, na nichž jsou vystaveny plakáty, katalogy a informační materiály k jiným výstavám. Na třech obrazovkách se promítají videonahrávky, přičemž jedna z obrazovek se nachází za oponou, která se neustále zavírá a otvírá. Expozici doplňuje několik lůžek s molitanovým povrchem.

Je na divákovi, aby si sám odpověděl na otázku, který z předmětů je exponátem a který je součást zařízení galerie. V průvodním textu jsou sice jmenováni výtvarníci, kteří se na výstavě podílejí, ale jejich jména najde divák jen na vystavených tiskovinách a v titulcích videí. Určitým vodítkem  by mohl být krátký příběh, který se promítá na obrazovce za oponou. Ukazuje návštěvnici procházející touto expozicí, listující v katalozích a nakonec odpočívající na jednom z lůžek.

I zde si však může divák položit otázku, zda příběh, na který se dívá, je instruktáž k prohlídce, dokument nebo umělecké dílo. Vzhledem k nejednoznačnosti této instalace by se za určitý druh umění – happening, dala považovat i schůze, která v prostoru galerie jedno odpoledne probíhala.

Čtěte další články na téma výstava

Foto: Plato VýstavaSvatava Kozlovská
Zdroj: Plato Ostrava