14. června 2015 –– umění –– Ondřej Krynek

V prostorách broumovské Galerie Dům byla otevřena výstava Petra Duba s názvem Estetika svádění, která zkoumá vztahy mezi namalovanými obrazy, designem produktů denní potřeby a architekturou výstavního prostoru. Až do 2. srpna se budete moci zamyslet nad hranicemi vizuálního umění v současném vizuálně přesyceném prostředí.

„Projekt si klade za cíl upozornit na naši neschopnost jednoduše kategorizovat přesné hranice mezi jednotlivými složkami současného ‚vizuální smogu‘ a utvářet závazné závěry plynoucí z tohoto stavu. Spojujícím prvkem cyklu je série obrazů-objektů postrádajících jasnou instalační dispozici v rámci běžných adjustačních pravidel galerijního provozu. Autor prostřednictvím vybrané série rozvíjí ideologické a geometrické téma absence středové části obrazu či jeho fyzického rámu – nově navíc v kombinaci s řadou readymades komplikujících přesnou interpretaci vytvořené kompilace,“ popisuje kurátor výstavy Petr Vaňous.

„Petr Dub absolvoval FaVU VUT v Brně (malířské ateliéry 1–3: Martin Mainer, Petr Veselý, Petr Kvíčala). V roce 2012 zakončil doktorské studium na FaVU VUT v Brně (u doc. Václava Stratila) autorskou publikací s názvem Vybrané postkonceptuální přístupy v současné české malbě. Ve vlastní umělecké tvorbě se věnuje především zkoumání kapacity současné malby, objektu, instalace a jejich vzájemných přesahů,“ doplňuje medailonek autora.

Čtěte další články na téma výstava

Foto a zdroj: Petr Dub