23. listopadu 2015 –– umění –– Ondřej Krynek

Galerie hlavního města Prahy otevřela velkou retrospektivní výstavu Květy Pacovské s názvem Maximum Contrast. Až do 27. března 2016 můžete ve druhém patře Městské knihovny obdivovat její trojrozměrné obrazy, kovové i papírové objekty, kresbu, mezinárodně známou knižní ilustraci nebo volnou i užitou grafiku.

„Již od 60. let vytváří experimentální autorské knihy v podobě taktilních trojrozměrných objektů kombinujících vizuální poezii a dadaistickou hru s barevnými prostorovými plány. Originální pojetí knihy jako mnohovrstevnatého uměleckého objektu s otevřeným a stále se měnícím konceptem jí přineslo více jak čtyři desítky prestižních ocenění v zahraničí. Ve světě je význam jejího díla stvrzen také zastoupením v řadě významných sbírek a trvalou spoluprací s galeriemi a kulturními institucemi, jako jsou Chihiro Art Museum v Japonsku, Fondation M. von Cronenbold a Edition Les Grandes Personnes v Paříži, Museum Sztuki v Lodži, Blue Dragon Art Company Tchaj-pej, Minedition Michael Neugebauer Publishing Ltd. v Hongkongu, Victoria and Albert Museum v Londýně a mnoho dalších,“ uvádí kurátorky výstavy Magdalena Juříková a Hana Larvová.

„Tuto výstavu, stejně jako všechny předchozí, koncipuje autorka sama jako další vrstvu svého díla, která jí umožňuje odkrývat nové vztahy mezi již uskutečněnými i právě vzniklými pracemi a udělovat jim dosud nevyzkoušené role v čistém prostoru galerie. V Městské knihovně otevírá divákům svět svých konceptuálních myšlenkových strategií v dosud nejkomplexnější podobě,“ dodávají kurátorky a zvou na geometrií a minimalismem nabitou expozici.

Čtěte další články na téma výstavaumění

Foto a zdroj: GHMP