28. srpna 2016 –– umění –– Ondřej Krynek

Muzeum aplikované umění ve Frankfurtu nabízí už jen do 11. září výstavu TimeSpace, kde si americký ilustrátor Richard McGuire fascinujícím způsobem hraje s časem, místem a akcí. V improvizovaných interiérech částečně mění některé jeho části v čase a vytváří rozmanitou koláž představivosti.

Celá nemalá výstava je založen na jeho komiksu Here, který publikoval na šesti stránkách v roce 1989 a jíž vyvolal revoluci. V roce 2010 oznámil Richard McGuire pokračování knihou, kterou s 300 barevnými stranami vydal v roce 2014. Na jejich stranách je vždy vyobrazen výjev, který je složen z několika časově odtržených, přesto zcela souznících výstřižků, tvořící jednu velkou koláž času.

Na výstavě najdeme reálné reprodukované obrazy z této knihy do podoby malých pokojů, taktéž složených z několika skutečných,již neexistujících a zatím nekonaných výjevů. Pohled na tyto interiéry je až matoucí, přesto fascinující. Součástí výstavy je i krátké chronologické shrnutí největších momentů interiérového designu od doby kamenné až po současnost. Autor jako by dával na výběr střípky pro vlastní koláž.

Čtěte další články na téma výstava

Foto a zdroj: Museum Angewandte Kunst