28. dubna 2017 –– umění –– Ondřej Krynek

Moravská galerie v Brně byla zahájena výstava Denní tik, na které výtvarnice Jana Kalinová představuje rozmanitost svých prací sahajících od malby až po sochy. Do 6. srpna se na ní můžete setkat s instalacemi se sochami z rohlíků, postavičkami z golfových míčků či obrázky s dětskými motivy. Výstava plná humoru je přístupná zdarma.

„Možnost překlepu a chyby, práce s kresleným humorem a psaným textem, nesoustředěnost jako příčina neschopnosti věci dokončit, jako odvrácená strana permanentní tvůrčí aktivity a potřeby se sytit novými podněty. Výstava Jany Kalinové reflektuje vlastní podmínky svého vzniku. Analyzuje síť myšlenek a asociací, ve kterých se autorka v průběhu jejích příprav pohybovala,“ uvádí kurátorka výstavy Jana Písaříková.

„Je to pohyb podobný nikdy nedokončenému; ovšem o to zábavnějšímu úklidu. Věci, pojmy a příběhy se při něm přeskupují, berou do rukou, přesouvají na jiná místa, aby tam z nadšenosti pro jiné téma bezprizorně opět na chvíli zůstaly. Ejhle! Tu je pohled z okna, zjevení proroka Ezachiela, periferie Karlína, měkké králičí tlapky, nebo příběh psaný v 99 stylistických a jazykových obměnách. Co nakonec bude a nebude pro výstavu stěžejní, zůstává prozatím skryté,“ dodává.

Čtěte další články na téma výstava

Foto a zdroj: Moravská galerie v Brně