1. května 2017 –– umění –– Ondřej Krynek

Moravská galerie v Brně krátce nabízí novou velmi nevšední výstavu nazvanou Retrospektiva o 7 dějstvích. Výtvarník Marian Palla na ní představuje svou tvorbu prostřednictvím uměleckých akcí. V galeriích prostorách Pražákova paláce najdeme živý kurník se slepicemi, obrazy malované slepicemi a další ukázky jeho akčního umění.

„Výstava Mariana Pally – loňského laureáta Ceny Michala Ranného – představí tvorbu tohoto autora prostřednictvím rekonstrukcí jeho uměleckých akcí. Některé z nich autor fyzicky realizoval v soukromí, aby do širšího povědomí vstoupily buď jako artefakty z této akce vycházející, nebo jako dokumentační záznamy v podobě fotografie a videa z jejich průběhu,“ uvádí k výstavě její kurátoři Ondřej Chrobák, Jana Písaříková, Petr Ingerle.

Moravská galerie se výstavou pokouší zpřístupnit a návštěvníkům nabídnout pomíjivá umělecká díla. „Otevírá se tím řada aktuálních otázek spojených s možnostmi prezentace akčního umění prostřednictvím galerijních institucí. Jakým způsobem tyto pomíjivé umělecké projevy proměňují roli galerie, kurátora nebo například lektora doprovodných programů? Tato výstava také počítá s intenzivním zapojením veřejnosti do svého průběhu. Často to budou dobrovolníci, nebo samotní zaměstnanci galerie, kdo bude do rekonstrukcí Pallových akcí aktivně zapojen,“ lákavě k výstavě dodávají kurátoři.

Čtěte další články na téma výstava

Foto a zdroj: Moravská galerie v Brně