9. prosince 2018 –– umění –– Ondřej Krynek

Produktový designér Roman Šedina navrhl novou kolekci nástěnných keramických talířů RGB, které jsou opatřené nástřikem pigmentových keramických hmot. Kulaté a obdélníkové talíře vznikají ruční prací a nakonec jsou opatřeny barevným nástřikem. Design a použití odkazuje na jeskynní malby a má vyvolávat pocit jeskyně.

„Talíře mají představovat jakýsi pocit jeskyně. Místo kde vznikly první projevy člověka a záznam existence (naší přítomnosti) pro další život. Inspirace prvních jeskyních maleb a studium nenápadného červeného disku vytvořeného postupným nanášením teček těsně vedle sebe vytváří možnou paralelu k těmto talířům,“ říká designér, pro něj je kolekce RGB vyústěním tříletého projektu, který započal vázami KA.

„Elegantní forma, abstraktní obsah nebo vztah k prostoru dokáže být současně spirituální a silně smyslný. Ve tvarech nejde o rovnou plochu, ale mohou asociovat lůno (sexualitu),“ dodává s tím, že se hlavně soustředí na tvar obdélníků tvarovaných na sádrových modelech. Talíře vznikají postupným nanášením keramického jílu, čímž vznikají i drobné praskliny poukazující na ruční práci.

Čtěte další články na téma Roman Šedinaumění

Foto a zdroj: Roman Šedina