17. června 2022 –– architektura –– Ondřej Krynek

Renomovaný architekt Ladislav Lábus, který navrhl a v loňském roce realizoval nový severní vstup do vinice svaté Kláry v pražské čtvrti Troja, je autorem bytového domu stojícího na rohu hned vedle vstupu. Kontroverzní stavba, stojící na místě původního domu, je důmyslně částečně skrytá za zdí.

„Návrh domu je založen na paradoxu tohoto pozemku zakořeněném v jeho ambivalentní situaci. Oprávněnost zástavby pozemku je však s odkazem na dřívější zástavbu na tomto místě nezpochybnitelná. Přesto nás od prvních úvah o podobě návrhu vedla myšlenka vypořádat se s touto specifickou situací způsobem chytré horákyně. Postavit dům nedům, který poskytne kvalitní přístřeší pro dvougenerační bydlení v bytovém domě, ale zároveň bude působit spíše jako terasovitě řešené zahrady, ustupující co nejhlouběji k severní straně parcely, aby se neuzavřely stávající průhledy Trojskou ulicí na svahy vinice i výhledy z domů na protější straně ulice,“ uvádí architekti Ladislav Lábus a Marek Nábělek.

„Záměrně jsme přitom zvolili koncept domu, jehož vlastní objem a identita jsou potlačeny, aby vznikl spíše otevřený, volně vymezený obytný prostor mezi zdmi. Nově navržená zeď, do které je dům vestavěn, navazuje na stávající zeď vinice a obepíná parcelu po celé její délce. Dům je orientován a otevřen především směrem atraktivních jižních a západních výhledů na Pražský Hrad, Stromovku, zámek Trója s přilehlou zahradou a vinici sv. Kláry. V jižní fasádě jsou výhledy řešeny ve všech podlažích formou velkých prosklených ploch. Naproti tomu jsou východní a severní fasády řešeny jako více uzavřené,“ dodávají.

I když bude pro mnohé dům z mnoha důvodů kontroverzní a může převažovat názor, že pozemek měl zůstat nezastavěn, je příjemný fakt, že si soukromý investor vybral stejného architekta jako pro vstup do vinice svaté Kláry. I díky tomu byla okolo domu vystavěna identická zeď, která dům vizuálně částečně stíní a vytváří soukromá na zahradě přístupné z prvních dvou podlaží. Projekt tak zdá se dopadl nejlépe jak mohl.

Čtěte další články na téma bydleníLadislav Lábus

Foto: Tomáš Souček
Zdroj: Lábus AA