4. července 2022 –– architektura –– Ondřej Krynek

V obvodu Ostrava Poruba byla před několika málo měsíci dokončena rekonstrukce místního kulturního domu DK Poklad. Místo bourání objektu z 50. let minulého století prošel velký objekt z dob socialistického realizmu zásadní modernizací. Objekt prokoukl k nepoznání. Má novou prosklenou fasádu, velká okna, čistý nadčasový interiér a modernizované sály. Nechybí omlazení okolí.

„Celá modernizace a rekonstrukce kulturního domu je koncipována jako návrat k původnímu účelu, ke kterému byl objekt ve 20. století určen. Důležitým faktorem byl rovněž urbanismus celého území. Koncept měl podpořit pravoúhlý systém blokové zástavby a tím vzniklých ulic a umocnit monumentalitu Domu kultury, kterou dům před rekonstrukcí postrádal. Zásahy, které do objektu byly v návrhu provedeny, jsou vyabstrahovanou formou obrazu současného pojetí architektury a jejího vnímání,“ uvádí architekt David Průša.

„Samotné koncepční pojetí vychází z původního členění a hmotového uspořádání celého domu. Koncepčně je objekt dotvořen tak, že je navržen hlavní centrální nástup do střední části, který umocňuje vážnost a monumentalitu kulturního domu. Toho je dosaženo odlehčením vstupní hmoty a vytvořením transparentního skleněného kvádru. Dvě boční hmoty tím dostávají jasnější význam a vznikají tak rizality, které svým tvaroslovím definují hlavní vstup do objektu. Vychází ze stejného principu, který můžeme nalézat např. u starověkých egyptských chrámů. Původní boční křídla tak přiléhají k hlavní hmotě domu,“ dodává

Právě takový přístup k architektuře zděděné a často opomíjené je vzorný a měl by se stát příkladem pro podobné rekonstrukce kulturních domů, kterých po malých i velkých městech najdeme nesčetně. Často chátrající stavby si takto vkusnou rekonstrukcí zaslouží druhý život a občané pak místo pro konzumaci kultury na žádané úrovni. Není proto divu, že realizace si vyžádala nominaci na Českou cenu za architekturu.

Čtěte další články na téma rekonstrukceOstrava

Foto: Alex Shoots Buildings
Zdroj: Platforma ArchitektiKania