5. ledna 2023 –– architektura –– Ondřej Krynek

Slavný španělský architekt Santiago Calatrava dokončil v New Yorku na Manhattanu kostel St. Nicholas Greek Orthodox Church, který nahradil řecký kostel zcela zničený pádem World Trade Center během teroristického útoku v 2001. Kostel usazený na novém místě dostal řadu omezení, se kterými se Calatrava se svým týmem bravurně vypořádali a vytvořili úchvatnou komorní stavbu, zářící navíc ve tmě.

„Návrh kostela musí respektovat tradice a liturgii řecké pravoslavné církve, ale zároveň musí odrážet skutečnost, že žijeme v 21. století,“ řekl jeho eminence arcibiskup Demetrios, na kterou Calatrava reagoval návrhem kostela Svatého Mikuláše, jenž by oslovil tradiční řeckou liturgií a navíc nabídl rozmanitý architektonický obraz a sled prostor.

„Exteriér kostela tvoří čtyři masivní věže obložené kamenem, které půdorysně vymezují čtverec. Kruh vepsaný do čtverce tvoří buben a kopule zkonstruovaná na jeho vnější straně z tenkých vrstvených panelů z kamene a skla, které jsou zezadu osvětleny. V noci celý systém kamenných závěsů září v kontrapunktu s masivní hmotou věží. Plášť bubnu a kopule, tvořený zdánlivě monolitickým materiálem, je rozdělen na čtyřicet fasetových panelů, což je uznáním 40 oken v kopuli Hagia Sofia. Čtyřicet vikýřových oken, ačkoli jsou jasně vyjádřena, jsou plynule začleněna do trojrozměrné kompozice,“ uvádí k architektuře kostela Santiago Calatrava se svým týmem.

Interiér kostela, navrhovaný od roku 2012, je rozdělen na liturgické a neliturgické prostory. Nejzajímavější je krom kupole také vstup s trojicí dveří a vstupem z předsíně s královskými dveřmi. Dominantou interiéru je hlavní loď s centrální kupolí, kde vyobrazením Krista. Severní a jižní výklenky mají průsvitná klenutá klenutá okna. Nepřehlédnutelná je také ikonografie nad oltářem. Od návrhu po dokončení realizace uplynulo 10 let.

Čtěte další články na téma Santiago Calatravakostel

Foto: Alan Karchmer
Zdroj: Santiago Calatrava