24. května 2023 –– architektura –– Ondřej Krynek

V roce 1932 vytvořil mezinárodně uznávaný architekt Adolf Loos architektonickou studii vily pro Evu Müllerovou, která byla dcerou Dr. Františka a Milady Müllerových. K realizaci však nikdy nedošlo. Národního technické muzeum v Praze našlo pozůstatky původních plánů a obrátilo se na Ústav památkové péče na Fakultě architektury ČVUT. Její studenti vypracovali v rámci ateliérových prací projekt a nyní bude v Praze na Letné dům postaven. Interiéry byly navrženy dle těch doposavad realizovaných.

„Předmětem ateliérové práce bylo udělat podrobnou prováděcí dokumentaci toho objektu, který bude postaven jako statická maketa v životní velikosti v rámci expozice Národního technického muzea v Praze. Jedná se o dřevostavbu ve formě raumplanu, která ctí původní návrh i ve svém materiálovém pojetí ale pro realizaci bylo nezbytné udělat pár úprav. Exteriér objektu je věrnou replikou původního návrhu dle dochovaných podkladů, interiér je oproti tomu pouze objemovou abstrakcí Loosova raumplanu a bude sloužit pro výstavní účely,“ uvádí Ústav památkové péče na Fakultě architektury ČVUT, které ve architekt Václav Girsa. Projekt vypracovala trojice Dominika Blahová, Tomáš Beneš a Martin Hanuš.

„Návrh interiérů vybraných místností pro maketu Posledního domu Adolfa Loose navazuje na realizační projekt tohoto objektu z letního semestru 2020. Vypracování interiérů probíhalo na základě studia dochovaných Loosových popisů, půdorysných plánů, odborných článků a literatury. Mezi řešené prostory patří obývací pokoj, jídelna, kuchyně, pracovna, ložnice s dětským pokojem a koupelna. Nejcennějším zdrojem byly dochované Rozhovory s Loosem na posteli, které jsou přepisem autorových slov o interiéru domu,“ doplňuje ateliér k návrhům interiéru vily, který vypracovala trojice Dominika Blahová, Tomáš Beneš a Eliška Šmardová.

Dům by měl nyní vyrůst na Letné a to na pozemku, který pro něj vyhradilo výše uvedené muzeum. Postaven by měl být kompletně ze dřeva a dokončení se plánuje na rok 2024. Již nyní si však vilu můžete vilu projít a to díky 360stupňové prohlídce interiéru, která je dostupná bez speciálního vybavení přímo v internetovém prohlížeči. Je tam vidět, jak se studentům podařilo navázat na již realizované Loosovy interiéry.

Čtěte další články na téma bydleníAdolf Loos

Foto a zdroj: Poslední dům