31. května 2023 –– architektura –– Ondřej Krynek

Asi 12tisícové město Vysoké Mýto se od minulého roku může pochlubit perfektní revitalizací veřejného prostranství bývalých kasáren, které se podle návrhu architektů proměnilo na sportoviště, hřiště a několik aktivních zón. Nechybí zeleň, nově zasazené stromy i místa pro hraní s malými dětmi nebo posezení. Celková plocha území je přes 3,5 hektaru a výsledek vypadá famózně.

„Srdcem návrhu je tzv. Aktivní zóna před objektem dragounských kasáren, kde návrh strukturuje rozsáhlou plochu sérií diagonálních cest, vycházejících z přirozeného pohybu přes území, na celky definující plochy pro sport, zábavu a odpočinek. V rámci úprav je provedena i celková kultivace dopravního řešení. Materiálově je nově většina povrchů řešena ze zasakovací dlažby, která napomáhá zadržování vody v území. Srážková voda je částečně akumulována, a využita na závlahu ploch zeleně,“ uvádí architekti Barbora Srpková a Martin Lukáč, kteří za návrhem stojí.

„Přirozeným cílem v rámci území je objekt Kiosku při hlavní pěší Promenádě. Kiosek slouží jako zázemí s občerstvením, toaletami, skladem a svou stupňovitou stranou formuje vyvýšený bod s výhledem na celou sportovní zónu i park. Dominantou této zóny je zapuštěné víceúčelové hřiště se sedacími stupni po obvodu. Tato konfigurace umožňuje rozmanité denní využití, zároveň vytváří přirozenou bariéru pro hluk a funkční ohraničení hřiště. Na ostatních plochách této zóny jsou volně umístěny prvky pro volnočasové aktivity – zóna s hracími kůly pro děti a mladistvé, plocha s pískovým povrchem a dřevěným pódiem, piknikové terásky pro sezení na travnaté ploše, nebo hájové posezení ve stínu stromů v severní části území,“ dodávají.

Jediné, co by se projektu dalo vytknout je řešení zeleně, která je sice skvěle navržená, ale vysázeny byly malé stromy nevrhající dostatečný stín v nejdůležitějších zónách. I přes to tu najdeme zelené pásy, úctyhodných 87 nových stromů, různé typy pěších komunikací a různá sportoviště. V kdejakém městě by se z výsledku radovali a budiž tento projekt vzorem k dalším realizacím.

Čtěte další články na téma Vysoké Mýtourbanismus

Foto: Alex Shoots Buildings
Zdroj: Barbora SrpkováMartin Lukáč