27. července 2023 –– architektura –– Ondřej Krynek

V pátek odpoledne se v Praze oficiálně otevře lávka pro pěší a cyklisty nazvaná HolKa. Povede z Holešovic do Karlína přes ostrov Štvanice, kde bude mít odbočku a je velkým usnadněním přístupu na tolik oblíbené místo k rekreaci. Lávku v jednoduchém minimalistickém designu navrhli v architektonické soutěži v roce 2017 architekti Jan Mourek, Marek Blank a Petr Tej. Výstavba trvala necelých pět let.

„Nová lávka zabezpečí toto propojení a z celoměstského pohledu přispěje ke kompaktnosti tras cyklistické dopravy na ose Žižkov–Karlín–Holešovice–Troja. Nová lávka má také velký význam pro zpřístupnění ostrova Štvanice jako významné rekreační lokality. Pro automobily je dostupnost Štvanice zabezpečena přes Hlávkův most. Pro pěší je však tento přístup nekomfortní, s velkou docházkovou vzdáleností pro obyvatele Karlína i Holešovic. Myšlenka lávky přes Štvanici je dlouhodobě zakotvena v územním plánu Prahy,“ uvádí IPR k lávce.

„Návrh řešení měl podpořit celoměstsky významné propojení mezi městskými částmi a zároveň zpřístupnit ostrov Štvanice. Nová lávka by měla poskytnout komfortní a jednoduchý přístup. Nejdůležitějšími limity jejího návrhu byly požadavky protipovodňové ochrany, správce toku a vodní cesty, charakteristická urbanistická situace na obou březích a požadavky na bezbariérové řešení nástupů na lávku. Poloha lávky navazuje na územní plán, na straně Holešovic byl nástup definován na Bubenském nábřeží před branou do Pražské tržnice, na straně Karlína pak na Rohanském nábřeží s vyústěním na cyklostezku vedoucí po protipovodňové bariéře a následně na plánovaný veřejný prostor rozvojového území Rohanského ostrova. Přístup na lávku byl požadován také ze Štvanice. Lávka bude překlenovat koryto řeky v šířce 38 metrů mezi Karlínem a Štvanicí a 149 metrů mezi Štvanicí a Holešovicemi,“ doplňuje. Lávka se otevře pro veřejnost v pátek v 18 hodin.

Čtěte další články na téma mostPraha

Foto a zdroj: IPR Praha