7. prosince 2017 –– architektura –– Ondřej Krynek

Odborná porota zaštítěná Institutem plánování a rozvoje města Prahy vybrala vítězné návrhy v architektonické soutěži Lávka Holešovice Karlín. Vybráno bylo první a třetí místo. O finální podobě lávky pro pěší a cyklisty rozhodnou zřejmě až celkové náklady, které budou nyní rozpracovány dvěma vítězi, na jejichž základě bude vybrán konečný návrh.

„Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu lávky pro pěší a cyklisty jako spojnici břehů Karlína, Holešovic a ostrova Štvanice. Jedná se o jednotné konstrukční řešení, které bude naplňovat celoměstsky významné propojení mezi městskými částmi a zároveň zpřístupní ostrov Štvanice. Lávka by měla poskytnout co nejpřímější a úrovňově jednoduchý přístup,“ znělo zadání z IPR.

Architekti navrhovali lávku z Bubenského nábřeží v místech vstupu do Pražské tržnice vedoucí na Rohanské nábřeží v Karlíně. Lávka by měla protínat ostrov Štvanice a přístupná i odsud. Skládat se tedy bude ze dvou částí o délce 149 metrů mezi Holešovicemi a Štvanicí a 38 metrů mezi Štvanicí a Karlínem.

Odborná porota složená z architektů, stavebních inženýrů a odborníků na mostní konstrukce vybrala dva vítěze. První místo získali architekti Marek Blank a Petr Tej za jednoduchý monolitický design z betonu či kamene. Druhé místo nebylo uděleno. Třetí místo získali architekti Lukáš Landa a Pavel Rak za lehký design v podstatě nenápadného mostu. Odměny poroty patří studiu Petr Hájek Architekti a sdružení architektů Jurák a Filsak.

Čtěte další články na téma mostPraha

Foto a zdroj: Institut plánování a rozvoje města Prahy