30. srpna 2023 –– architektura –– Ondřej Krynek

Ústav hematologie a krevní transfuze v Praze u Karlova náměstí se po dlouhých 50 letech významněji proměnil. Směrem do ulice U Nemocnice vykoukl nový Pavilon profesora Dyra, který navrhl brněnský ateliér Kania. Moderní, jednoduchá a stále poměrně nenápadná stavba  zaujme plochou střechou, velkými okny, výrazným schodištěm i červeným zábradlím.

„Ústav hematologie obhájil své umístění v centru Prahy. A aby plnil svou funkci špičkového pracoviště potřebuje špičkové zázemí. Moderní budova naplněná sofistikovanými provozy, vybavená aktuálními technologiemi pro kvalitu prostředí, bezpečnost i estetičnost je ideálním standardem pro budoucnost areálu,“ uvádí architekt Václav Čermák, s nímž na projektu spolupracoval Ondřej Šperl a Václav Kolínský.

„Nadzemní část stavby, která tvoří méně něž polovinu jejího objemu je tvaru jednoduchého hranolu, ořezávána a modifikována okolím; uliční čárou, hmotou sousedních historických budov. Podzemí část pak vyplňuje celý prostor mezi stávajícími objekty nemocnice, postupně se objekty pod zemí propojí. Těch několik os a směrů komunikace mezi stávajícími objekty vytváří vnitřní napětí domu, kde nejvíce vyniká prostor schodiště. Materiálově je objekt řešen střídmě, jednoduché okenní otvory přes více podlaží se v pravidelném rytmu střídají s plnými stěnami, důraz je kladen na proporční vyváženost, jednoduchost a racionalitu stavby. Historické fasády zrcadlící se v ploše skla jako vzdálená variace na Snozziho Monte Carrasso,“ dodává.

Jistě kontroverzní intervence do areálu nemocnice, konkrétně do míst, kde byl vjezd pro auta a přízemní vrátnice, je tou správnou cestou, jak osvěžit podobné areály. Nenásilná forma exteriéru a výraznější ztvárnění interiéru v podobě červené linie vedoucí od zábradlí až po konferenční a pracovní židle, je příjemným zpestřením. Povedená je i kombinace barev a to konkrétně černé s bílou, jako hlavní barvy, doplňkovým dřevem a podzemní sci-fi zelená.

Čtěte další články na téma Prahanemocnice

Foto: Zdeněk Porcal
Zdroj: Kania