2. srpna 2019 –– architektura –– Ondřej Krynek

Před třemi lety byl architektonický ateliér Huť architektury Martin Rajniš vyzván, aby do soutěže navrhl nemocnici zahrnující moderní zdravotnické zařízení a bude nabízet přátelské prostředí. Se svým návrhem vyhrál a před několika měsíci byla v Mladé Boleslavi otevřena Klinika Dr. Pírka. Moderní prohnutá budova má z jedné strany skleněnou a druhé strany kamenem obloženou fasádu.

„Architektonické řešení budovy citlivě ctí hlavní účel, tedy poskytování lékařské péče. V budově je nejen ambulantní péče, fyzioterapie a lékárna, ale jsou zde také prostory pro odborné semináře a přednášky. Lidé zde najdou moderní čekárny, kavárnu a restauraci. Severní strana směrem k ulici Na Celně je obložena velkými formáty pískovce až do výšky tří pater – materiál okolních skal. Na jižní straně je lehká bílá maximálně prosklená fasáda doplněná pevným horizontálním stíněním,“ uvádí hlavní architekt Martin Rajniš k projektu.

„Cílem vedení kliniky bylo nejen vytvořit multifunkční zdravotnickou budovu, ale také ji co nejšetrněji zasadit do okolního prostředí. To se podařilo. Budova je přímo spojena s parkem areálu lávkou pro pěší. Stavba obepíná skalní vyvýšeninu, na níž stojí starší část areálu kliniky. Jedná se o štíhlou měkce prohnutou hmotu, jež je svými geometrickými vlastnostmi podobná skále, u níž je umístěná,“ dodává k designu budovy.

Klinika Dr. Pírka má za cíl odlehčit trvale přetížené ambulantní klinice v Mladé Boleslavi. Díky citlivému zasazení do zeleného prostředí lesoparku, modernímu rázu budovy, komfortu pro pacienty i zaměstnance by se novostavba mohla stát vzorem k řešení podobných budov v České republice.

Čtěte další články na téma Martin Rajnišnemocnice

Foto: Aleš Jungmann
Zdroj: Huť architektury Martin Rajniš