17. října 2023 –– architektura –– Ondřej Krynek

Pražský architektonický ateliér Gem Vision navrhl a v loňském roce dokončil novou lávku přes řeku Labe v Hradci Králové. Lehká a subtilní konstrukce harmonicky navazuje na nábřeží na obou stranách. Lávka vzešlá z architektonické soutežě je dlouhá asi 100 metrů a je dostatečně 4,5 metru široká pro pěší i cyklisty.

„Naším cílem bylo širokým překlenutím Labe vtáhnout území blíž do organismu města, do jeho pěší struktury a provázat obě parková nábřeží s dominantními alejemi do jednoho celku. Základní myšlenkou byla lehkost a subtilnost konstrukce lávky v kontrastu k robustním mostům v okolí,“ uvádí architekti.

„Konstrukce lávky překonává celkovou vzdálenost cca 100 metrů a přibližuje zástavbu na obou březích. Je asymetricky rozdělena pilířem umístěným v ose aleje na Eliščině nábřeží na dvě nestejná pole, hlavní o rozpětí 69 metrů se klene nad řekou a menší pole nad prostorem Eliščina nábřeží. Zpevněná předpolí rozšiřují komunikační prostor a umožňují vzájemné prolínání sítě pěších a cyklistických stezek, jejichž nepřerušené trasy podbíhají lávku a pokračují dále po nábřežích,“ dodávají ke své poslední realizaci.

Nejzajímavější částí mostu je místo, kde stezka pro pěší podchází most a kde kolemjdoucí míjí jediný pilíř podpírající celou konstrukci mostu. Na designu mostu je nejpříjemnější jeho jednoduchost, nadčasový design a subtilnost, kdy most nijak nevyčnívá do výšky a nenarušuje výhled na město.

Čtěte další články na téma mostHradec Králové

Foto: Libor Kábrt
Zdroj: Gem Vision