6. listopadu 2023 –– architektura –– Ondřej Krynek

Pražské metro vedoucí do pole do Letňan je už mnoho let pro smích. To se má v následujících letech změnit. Na státních pozemcích v Letňanech a Kbelích má vyrůst nová čtvrť, která má zahrnovat rozmanitý mix výstavy od bytových domů přes kancelářské budovy až po vybavenost včetně nové infrastruktury. Aktuálně probíhá sběr připomínek a projekt je tak ve vývoji.

„Praha se chystá vytvořit moderní a udržitelnou čtvrť v blízkosti stanice metra Letňany. Tato čtvrť bude ekologická, v mnoha ohledech soběstačná a bude respektovat potřeby obyvatel města. Navíc bude mít pozitivní dopad na své okolí. IPR aktuálně připravuje územní studii, která stanoví přesné požadavky na podobu nové čtvrti. Návrh již nyní počítá s vytvořením čtvrti s krátkými vzdálenostmi a s využitím inovativních přístupů včetně potenciálu tzv. cirkulární čtvrti. Nová čtvrť v Letňanech nabídne stávajícím i budoucím obyvatelům nové příležitosti k trávení volného času a doplní tolik potřebnou veřejnou vybavenost, která již nyní v území chybí,“ uvádí Institut plánování a rozvoje Prahy.

„Čtvrť je navržena tak, aby nezatěžovala nejen přírodu, ale také své okolí. Naopak nabídne kromě nových bytů také 8 000 pracovních míst, střední školu, polikliniku a příležitosti pro rekreaci a další služby také obyvatelům sousedních částí města. Podobu studie navrhoval náš interní tým. Nová čtvrť v ní v maximální míře využívá výhod kompaktního města a možností území, které je výškově striktně definováno limity přilehlých letišť,“ dodávají její zástupci.

Čtěte další články na téma bydleníPraha

Foto a zdroj: IPR Praha