12. listopadu 2023 –– architektura –– Ondřej Krynek

V pražské části Suchdol vyrostla v roce 1755 kaple sv. Václava. Nahradila místní zvonici z roku 1704. V minulém roce byla dokončena obnova této barokní památky a to studiem Objektor, které přímo u kaple postavilo nový minimalistický hřbitov se zahradou. Kaple dostala původní krásu a obnoven byl i původní zvon.

„Na jaře 2017 vyhlásila městská část architektonicko-krajinářskou projektovou soutěž o návrh Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava v Praze-Suchdole. Předmětem soutěže bylo nalezení nejvhodnějšího architektonického a krajinářského návrhu veřejného prostoru s novým hřbitovem, sadem, okolím kaple sv. Václava a jejich napojení na Suchdol a začlenění místa v širším kontextu přírodní rezervace Údolí Únětického potoka,“ uvádí architekti Václav Šuba, Jan Vinař a Filip Chmel.

„Kaple byla ve špatném technickém stavu, propadal se strop, byl poničen krov, byly mokré stěny atd. Městská část se proto rozhodla požádat hlavní město Prahu o svěření kaple do správy a připravit její opravu tak, aby celý areál Zahrad se hřbitovem u kaple sv. Václava byl po jeho vybudování funkční. Kaple sv. Václava měla sloužit ke smutečním, bohoslužebným a svatebním obřadům, k pořádání koncertů, výstav a podobných kulturních akcí,“ dodávají.

Na bohulibém projektu obnovy je příjemné také objevení cenných barokních fresek při rekonstrukci. Malba světců a architektonické iluze se nacházely pod omítkami a výmalbou. Na stropech byla po restaurátorských pracích objevena modrá výmalba, která ponechána. Více takových osudů podobných kaplí v České republice.

Čtěte další články na téma kostelrekonstrukce

Foto: Pavel Kučera a archiv města
Zdroj: Praha Suchdol a Objektor