16. července 2023 –– architektura –– Ondřej Krynek

Na severním okraji Prahy v městské části Suchdol, byly vloni dokončeny nové zahrady se hřbitovem. V architektonické soutěži je navrhl pražský ateliér Objektor, který navázal na kvalitu tehdejšího území. Dominantou oblasti je nadále kaple svatého Václava a vzrostlé stromy v okolí. Nový hřbitov je minimalistická stavba s kolumbáriem, která krajinu výrazně nenarušuje, spíše vhodně doplňuje.

„Definujeme areál pomocí struktur, principů a materiálů. Rozdělení území pomocí systémové mřížky hřbitovních zdí a cest umožňuje snazší přizpůsobování růstu hřbitova aktuálním kapacitním požadavkům při zachování konceptu celku. Stávající krajinu regulujeme a necháváme jí prostor pro přirozený vývoj v čase. U vstupu vzniká novostavba zázemí správce hřbitova s veřejným WC a parkováním. Kapli sv. Václava otevíráme všem příchozím jako úkryt před okolním světem. Lesní porost za kaplí vyhrazujeme pro alternativní způsoby pohřbívání a rozptyl na loučce,“ uvádí architekti Václav Šuba a Jakub Červenka.

„Horizontalita, destigmatizace hřbitovního místa, zrušení klasické hřbitovní zdi, průhledy, plynulé napojení areálu hřbitova do volné krajiny – to jsou hlavní témata nově vzniklého veřejného prostoru,“ dodávají s tím, že součástí oblasti stezka s alejí pokračující k výhledu z Kozích hřbetů.

Jednoduchý design stavby z betonu a oceli bude přirozeně stárnou a zarůstat zelení. Nevýrazné tvary včetně subtilního oplocení do takové krajiny patří a mohly by se jím inspirovat další podobné plánované stavby. Povedenou architekturu ocenila i Česká komora architektů, která nominovala projekt na Českou cenu za architekturu.

Čtěte další články na téma hřbitovPraha

Foto: Pavel Kučera
Zdroj: Objektor