2. listopadu 2021 –– architektura –– Ondřej Krynek

Kancelář architekta města Brna oznámila výsledky soutěže na nový vstup na Ústřední hřbitov v Brně. Odborná porota vybrala návrh ateliéru Refuel, který napojení na komunikaci s přilehlou tramvajovou tratí zpřehlední, architektura budov se patřičně omladí a vznikne zde i nové zázemí včetně obchodů.

„Na vítězném návrhu porota ocenila především kultivovanost a citlivost ve vztahu ke stávající kompozici Ústředního hřbitova. Vstupní objekt vhodně odděluje prostor před hřbitovem od jeho provozu. Do ulice Vídeňská pak vytváří příjemný klidový prostor odcloněný alejí od rušné ulice,“ řekl městský architekt Michal Sedláček, který zároveň zasedl v odborné porotě.

„Návrh vytváří důstojné vstupní předpolí hřbitova a zdůrazňuje centrálně komponovanou stavbu obřadní síně od Bohuslava Fuchse a Josefa Poláška, kterou dále doplňuje a nechává vyniknout v plné kráse,“ doplnil vedoucí oddělení soutěží a projektů veřejného prostoru Michal Doležel z kanceláře městského architekta. Rekonstrukce počítá také s modernizací správní budovy s administrativním zázemím, květinářstvím a kamenictvím.

Čtěte další články na téma Brnorekonstrukce

Foto: Refuel
Zdroj: KAM Brno