10. ledna 2024 –– architektura –– Ondřej Krynek

Více jak stotisícové nizozemské město Zwolle přestaví celou jednu velkou průmyslovou čtvrť, která přiléhá místnímu vlakovému nádraží, na bydlení. Vyrůst zde má 850 bytů, z čehož 30 procent má být určeno pro sociální bydlení. Hlavním bodem oblasti bude konverze bývalé továrny a skladů, které se vyznačují výraznou zvlněnou střechou. Navazovat na ní bude dřevěný bytový dům. Vznikne zde také park se sportovišti.

„Název WärtZ je akronym, který odkazuje na halu Wärtsilä a zároveň znamená slova wild, art, raw, tech a Zwolle. Plán, navržený pro developera oblasti AM, vychází z rozvojového rámce města Zwolle pro nádražní zónu, který stanovuje vysoké ambice v oblasti energetiky, mobility, cirkulární dopravy a klimatu, a také ze zásad rozvoje, které vytyčila nizozemská železniční společnost Nederlandse Spoorwegen. Zóna WärtZ o celkové rozloze 9,5 hektaru se skládá ze tří odlišných oblastí: na východě, v blízkosti nádraží, se nachází Spoorpark, na západě Lurelei s budovami navrženými architektonickým studiem Orange Architects a uprostřed Werkplaatsen s budovami navrženými studiem MVRDV,“ uvádí nizozemští architekti.

„V samém centru čtvrti se nachází hala Wärtsilä, tovární a skladová budova, kterou původně navrhl Gert Grosfeld v roce 1998. Její zvlněná střecha, která vyniká jako největší budova územního plánu, se stane vizuálním znakem oblasti; poskytne prvek kontinuity, zatímco charakter všeho pod touto střechou, kolem ní a dokonce i nad ní se promění. Návrh MVRDV umožní, aby hala hostila inovativní startupy a kreativní společnosti, stejně jako vzdělávací a výzkumné instituce,“ dodávají.

Nejzajímavějším prvkem revitalizace bude krom konverze výše zmíněné průmyslové haly především dřevěný obytný blok, který se bude vznášet nad halou. Zajímavostí je řešení, které formou přístavby naváže a rozšíří vedle stojící Museum De Fundatie. Chybět nebude ani umístění uměleckých děl, park, skatepark, hřiště, promenády a výsadba zeleně. Snahou je vytvořit městu druhé centrum.

Čtěte další články na téma MVRDVkonverze

Foto a zdroj: MVRDV